halkbank dost pos sigortası

XL İşyerim

Sigortası

XL İşyerim

İşyeri Sigortası Nedir?

Bir işyerinde  oluşabilecek genel riskleri içeren ve yangın sigortası genel şartları çerçevesinde teminatların sağlandığı bir poliçe türüdür.

Teminatları Nelerdir?

 • Yangın, deprem

Ek Teminatlar Nelerdir?

 • GLKHHKNH+Terör
 • Seylap
 • Yangın Mali Mesuliyet
 • Hırsızlık
 • Cam kırılması
 • Tic.Kasa Hırsızlık
 • 3.Şahıs Mali Mesuliyet
 • İzolasyon Hasarları
 • Kira kaybı teminatı
 • Alternatif işyeri masrafı
 • İş durması teminatı
 • Enkaz kaldırma giderleri teminatı
 • 3.Şahıs sorumluluk
 • İşyeri yardım
 • Dolu teminatı
 • Kasa hırsızlık