Ortaklık Yapısı

 

* Türkiye Varlık Fonu'nun toplam hisseleri içerisinde 3.719.670.662,294 TL'lik hisse, Borsa'da işlem görebilir niteliktedir.

** "Diğer" grubunda yer alan hisselerin 80.595 TL'si kendi hesaplarında kaydileştirilmekle birlikte Borsa'da işlem görmeyen hisse sahibi ortaklarımıza, 53 TL'si ise devam eden hukuki süreçleri nedeniyle hisseleri MKK nezdindeki KAYDBOH'ta izlenmeye devam eden ortaklarımıza aittir.