Yetki Belgesi ve Faaliyet İzinleri

Yetki Belgesi ve Faaliyet İzinleri

Yetki Belgesi

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile III-39-1- Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği uyarınca Bankamızın faaliyet izinlerinin yenilenmesi amacıyla SPK’ya yapılan başvuruya istinaden SPK’nın 15/10/2015 tarih ve 28 sayılı toplantısında alınan Karar uyarınca Bankamıza aşağıdaki tabloda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunma izni ile 24/11/2015 tarihli BNK-008 (0070) sayılı Faaliyet Yetki Belgesi verilmiştir.

Faaliyet İzinleri

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

I.

Emir İletimine Aracılık Faaliyetleri

Yurt İçinde

Yurt Dışında

i.

Paylar

İzni Var

-

ii.

Diğer Menkul Kıymetler

İzni Var

-

iii.

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

-

-

iv.

Paya Dayalı Türev Araçlar

-

-

v.

Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar

-

-

v.

Diğer Türev Araçlar

-

-

 

 

 

 

II.

İşlem Aracılığı Faaliyetleri

Yurt İçinde

Yurt Dışında

i.

Paylar

-

-

ii.

Diğer Menkul Kıymetler

İzni Var

-

iii.

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

-

-

iv.

Paya Dayalı Türev Araçlar

-

-

v.

Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar

-

-

vi.

Diğer Türev Araçlar

-

-

 

 

 

III.

Portföy Aracılığı Faaliyetleri

Yurt İçinde

i.

Paylar

-

ii.

Diğer Menkul Kıymetler

İzni Var

iii.

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

-

iv.

Paya Dayalı Türev Araçlar

-

v.

Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar

-

vi.

Diğer Türev Araçlar

İzni Var

 

 

 

IV.

Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

-

V.

Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

-

VI.

Halka Arza Aracılık Faaliyeti

-

 

6.1. Aracılık Yüklenimi

-

 

6.2 En İyi Gayret Aracılığı

-

VII.

Saklama Hizmeti

İzni Var

 

7.1. Sınırlı Saklama Hizmeti

İzni Var

 

7.2. Genel Saklama Hizmeti

İzni Var

Bankamızın Sunduğu Yan Hizmetler:

  • Sermaye Piyasaları İle İlgili Danışmanlık Hizmetleri Sunulması,
  • Kredi ve Ödünç Verilmesi,
  • Döviz Hizmetleri Sunulması,
  • Genel Yatırım Tavsiyesi Sunulması,
  • Finansman Sağlanmasında Aracılık Hizmeti Sunulması,
  • Servet Yönetimi ve Finansal Planlama Yapılması,
  • Portföy Yönetim Şirketlerinin ve Emeklilik Şirketlerinin Kurucusu Olduğu
  • Yatırım Fonlarına Fon Hizmet Birimi Hizmeti Sunulması