Okul Öncesi Özel Eğitim Kurumları Destek Paketi

Kadın girişimcilerimizin iş ve aile yaşamını kolaylaştırmak amacıyla, kreş ve bakım hizmetlerine yönelik “Okul Öncesi Özel Eğitim Kurumları Destek Paketi”ni hayata geçirdik.

Kredi Türleri ve Özellikleri

İşletme Kredisi

 • Azami kredi limiti 500.000 TL’dir.
 • Kredi vadesi; azami 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 aydır.
 • Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır.
 • Ödemesiz dönem faizleri aylık veya 3 ayda bir tahsil edilecektir.
 • Kredi vadesi boyunca kadın girişimcilerden havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacaktır.
 • Kadın girişimcimize asgari 10 bin TL KMH ve 10 bin TL Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı limiti tanımlanacaktır.
 • Kredi riski devam ettiği süre boyunca Paraf Üreten Kadın Kredi Kartından üyelik ücreti alınmayacaktır.
 • İnternet ve Mobil Bankacılıktan yapacakları havale ve EFT işlemlerinden 1 (bir) yıl süre ile ücret alınmayacaktır.

Yatırım Kredisi

 • Azami kredi limiti 1.000.000 TL’dir.
 • Kredi vadesi; azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 72 aydır.
 • Kredi, aylık eşit taksitli veya 3 ayda bir ödemeli olarak kullandırılacaktır.
 • Ödemesiz dönem faizleri aylık veya 3 ayda bir tahsil edilecektir.
 • Fatura karşılığı kullandırılabilecektir.
 • Kredi vadesi boyunca kadın girişimcilerden havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacaktır.
 • Kadın girişimcimize asgari 10 bin TL KMH ve 10 bin TL Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı limiti tanımlanacaktır.
 • Kredi riski devam ettiği süre boyunca Paraf Üreten Kadın Kredi Kartından üyelik ücreti alınmayacaktır.
 • İnternet ve Mobil Bankacılıktan yapacakları havale ve EFT işlemlerinden 1 (bir) yıl süre ile ücret alınmayacaktır.

Kimler Faydalanabilir?

 • Gerçek kişi kadın şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50’si başvuru tarihi itibarıyla kadın girişimcilere ait olan tüzel kişi işletmeler krediye başvurabilecektir.
 • İş planında gösterilen projeyi gerçekleştirebilecek yürütme ve organizasyon yeteneğine sahip kadın girişimciler krediden faydalanabilecektir.
 • Sahibi/ortağı olduğu işletmenin yönetimine ve faaliyetine aktif olarak katılan kadın girişimciler krediden yararlanabilecektir.