halkbank ticari hayat sigortası

Ticari Hayat Sigortası

Ticari Hayat Sigortası

Nedir?

Bankamızın Ticari segmetinde yer alan müşterilerimize yönelik olarak düzenlenen Ticari Hayat Sigortası, Bankamızın ticari segmetinde yer alan şirketlere kullandırılacak ticari nitelikteki krediler karşılığında şirket sahibi veya ortaklarına yönelik olarak isteğe bağlı olarak düzenlenir. Ticari Hayat Sigortası ile sigortalının bir yıllık sigorta süresi içerisinde vefat ve kaza veya hastalık sonucu tam ve sürekli malul kalması halinde poliçedeki teminat limiti ile sınırlı olmak üzere, sigortalının bankamıza olan borçları Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kapatılarak, borcun kapatılmasından sonra kalan tutar olması durumunda hak sahiplerine ödeme yapılır.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi bir yıldır. Süre sonunda müşteri ile görüşülerek sigorta yenilenir.
Kaza/hastalık sonucu maluliyet gerçekleştiğinde sigorta devam eder.
Vefat halinde ise sigorta sona erer.

Kimler Yararlanabilir?

Ticari segmentte yer alan 18-70 yaş arası şirket sahibi ve ortakları bu sigortadan yararlanabilir.

Ticari Hayat Sigortasının Teminatları

Vefat teminatı
Maluliyet teminatı

Vergi Avantajı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6327 Sayılı Kanun ile değişen 63 ve 89. maddeleri gereğince; mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği Yaşam Sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabilir. İndirim konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilir.