halkbank tahsilat sistemleri

Tahsilat Sistemleri

Tahsilat Sistemleri

Doğrudan Borçlandırma Sistemi

Doğrudan Borçlandırma Sistemi; kurumsal ve ticari firmaların bayi veya müşterilerinden yapacakları fatura tahsilatlarının otomatik olarak Halkbank tarafından gerçekleştirilmesini sağlar.

Elektronik ortamda gönderilen fatura tahsilat bilgileriniz, otomatik olarak bankamızın sistemine aktarılır ve fatura tutarları, vadesi geldiğinde bayilerinizin/müşterilerinizin hesaplarından otomatik virman yöntemi ile alınarak ana firma hesabınıza aktarılır.

DBS, kredisiz olabileceği gibi bayilere tahsis edilen kredi limitleri dahilinde Halkbank garantisi altında da gerçekleştirilebilir.

DBS'nin Size Sağladığı Avantajlar

  • Alacaklarınızın tahsil edilememe riski, Halkbank tarafından bayi müşterilerin kredilendirilmesi ve ödeme garantisi verilmesi sayesinde ortadan kalkar.
  • Nakit akışı önceden belirlenerek kontrol altına alınır.
  • Halkbank ile firmanız arasında kurulan muhasebe entegrasyonu vasıtası ile takip kolaylığı sağlanır ve operasyonel iş yükü azalır.
  • Teminatlanma amacı ile sarf edilen giderler ortadan kalkar.

DBS'nin Bayilerinize/Müşterilerinize Sağladığı Avantajlar

  • Tahsis edilen DBS kredisi sayesinde kısa vadeli finansman ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Ödemelerde kullanılan çeklerin takibinin yarattığı operasyonel yük ortadan kalkacaktır.
  • Fatura bedelleri herhangi bir bedel alınmadan, otomatik virman yöntemiyle bayi hesabından tahsil edileceği için EFT ve havale masrafları ortadan kalkacaktır.
  • Kredi faizi gün sonu bakiye üzerinden hesaplanacağı için kısa süreli kredi kullanımlarında faiz tasarrufu sağlanacaktır.
  • Tahsis edilen DBS kredi limitleri firma nezdinde bir teminat oluşturacağı için ileride yaşanabilecek kredi temini ihtiyacını şimdiden karşılayacaktır.

Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS)

DTS, kurumsal ve ticari firmaların, bayi veya müşterilerinin mal alımından doğan borçlarının tahsilatlarının otomatik virman yöntemi ile gerçekleştirilmesini sağlayan bir sistemdir.

DBS’den farkı, bayi veya müşterilerin kredilendirilmemesidir.

Otomatik Çek Tahsilatı (OÇT)

Tahsilatlarını yoğun olarak çekle gerçekleştiren firmaların çek bilgilerinin ve bankada oluşan akıbet bilgilerinin muhasebe sistemlerine girişi aşamasında ortaya çıkan operasyonel iş yükünü ortadan kaldırmayı amaçlayan bir sistemdir.

Çalışma Şekli:

Çekler borçlular tarafından şirketinize gönderilmeden, doğrudan en yakın Halkbank Şubesi’ne teslim edilir ya da şirketinizin muhasebe sistemine girilmiş olan müşteri çekleri elektronik ortamda Halkbank’a gönderilerek otomatik olarak sisteme girilmiş olur. Tahsile alınan çeklerin bilgileri ve çeklerin akıbet bilgileri sistem aracılığı ile şirketinize muhasebe sisteminize entegre olacak şekilde Halkbank tarafından gönderilir.

Otomatik Senet Tahsilatı (OST)

OST, kurumsal firmaların tahsil amacıyla bankamıza verdiği senet bilgilerinin elektronik ortamda bankamıza gönderilmesi ve otomatik olarak sistemimize aktarılması, bu senetlere ait tahsilat bilgilerinin yine aynı yolla firmaya gönderilmesidir. Sistemde firma ile muhasebe entegrasyonu sağlanarak, hem firma hem de bankamız açısından operasyonel iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma Şekli

Şirketinizin muhasebe sistemine girilmiş olan senetler elektronik ortamda Halkbank'a gönderilerek otomatik olarak sisteme girilmiş olur. Söz konusu senetler aynı gün fiziksel olarak da şubenize teslim edilmelidir. Tahsile alınan senetlerin bilgileri ve senetlerin akıbet bilgileri sistem aracılığı ile muhasebe sisteminize entegre olacak şekilde Halkbank tarafından aynı yolla şirketinize gönderilir.