halkbank leasing yasal unsurları

Leasing Yasal Unsurları

Leasing Yasal Unsurları

Leasing işleminin dayandığı hukuki belge, sözleşmedir. Sözleşme ile leasing şirketi, hangi malı hangi kiracıya hangi koşulda kiraladığını ve uygulamanın nasıl yürütüleceğini belirtir.

Genel olarak asgari 4 yıldır. Bazı özel durumlarda bu süre 2 yıla inebilir.

 2 yıllık sözleşme düzenlenebilecek özel durumlar

  • Bilgisayarlar ve bilgi işlem sistemleri
  • Rent-a-car, turizm ve pazarlama şirketleri ile sürücü eğitimi vermek amacıyla sürücü kurslarının kiraladıkları otomobiller
  • Kargo şirketleri ile bünyesinde dağıtım ve pazarlama birimi bulunan şirketlerin bu faaliyetleri için tahsis ettikleri, maksimum taşıma kapasitesi 7 tonu geçmeyen otomobil, kamyon ve kamyonetler
  • Turistlere (yerli-yabancı) motosiklet kiralayan şirketlerin bu amaçla kullandıkları motosikletler
  • Yurtdışından yapılacak finansal kiralama işlemlerinde hava araçları ve tıbbi cihazlar
  • Yurtiçinden yapılacak finansal kiralama işlemlerinde hava araçları, yük gemileri, uluslararası ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına uygun otobüsler, iş makineleri, kamyonlar, film baskı ve banyo makineleri, tıbbi cihazlar, bilgisayar ve yazıcıları, fotokopi makineleri

Sözleşmeler noter huzurunda, düzenleme şeklinde imzalanır. Sadece taşınmaz mallar tapu kütüğüne, gemiler de gemi siciline işlenir. Leasing sözleşmesi, her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Leasing Kanunu’na göre leasing şirketleri kiralama konusu malları sigorta ettirmek zorundadır. Leasing kanununun bu amir hükümleri gereği sigorta primlerini kiracı öder.

Sözleşme, normal olarak sürenin bitimiyle sona erer. Kiraların belirtilen sürede ödenmemesi halinde, kiralayan, kiracıya fesih ihtarnamesi göndererek sözleşmeyi feshedebilir. Kiralayan şirket aleyhine hukuki bir takip yapılması halinde, leasing konusu mallar sözleşme süresince haczedilemez.