Repo Getirisi Hesaplama

Repo Getirisi Hesaplama

Gün
Tutar
Net Faiz Oranı0
Net Faiz Tutarı (TL)0
Net Geri Dönüş Tutarı (TL)0

Faiz Tutarına işleyen faiz üzerinden hesaplanan vergiler (stopaj*) dâhil edilmiştir.

* Stopaj yalnızca bireysel müşteriler için geçerlidir.
Hesaplama Araçları