halkbank raporlar ve etkinlikler

Raporlar ve Etkinlikler

Raporlar ve Etkinlikler

Halkbank, faaliyetlerini yerine getirirken, bütün paydaşlarına katma değer yaratma önceliğini ön planda tutmaktadır. Verdiği desteği sadece ekonomik alanda değil, çevresel ve sosyal alanda da devam ettirmektedir. Sürdürülebilirliğin hem ülkemizin hem de dünyamızın geleceği için öneminin farkındalığını kurumsal yapısına politika ve iş süreçleri ile entegre etmesine ek olarak; bu farkındalığı çalışanları, müşteri ve toplumla da paylaşmak hedefindedir. 
Bu çerçevede Halkbank sürdürülebilirlik raporu ile çalışmalarını her yıl raporlayacaktır.
Bankamız ICC (International Chamber of Commerce) Türkiye üyesidir.

Türkiye Halk Bankası A.Ş. çevresel sürdürülebilirliğe verdiği önem doğrultusunda iklim değişikliği risklerinin bertaraf edilmesine yönelik operasyonel tedbirler almakta ve finansal araçlar vasıtasıyla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerini destekleyerek iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını kendi operasyonları ötesine taşımaktadır. Alınan operasyonel tedbirler kapsamında Türkiye Halk Bankası A.Ş., sera gazı emisyonlarını hesaplama ve doğrulatma çalışmaları yürütmekte, oluşan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik proje ve uygulamaları hayata geçirmektedir. Bu çalışmaların etkinliğinin artırılmasında kurum içi ve paydaşlar nezdinde farkındalığın ve uygulamalara katılımın artırılması önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda Türkiye Halk Bankası A.Ş., gerçekleştirdiği ve tüm yöneticilerinin katıldığı yıllık Yöneticiler Toplantısı’nı karbon nötr etkinlik olarak düzenlemekte, buna yönelik emisyon azaltma inisiyatifleri ve hesaplama çalışmalarına katılımcıları da dahil ederek farkındalığın artırılmasını ve böylelikle yöneticilerinin iklim değişikliğiyle mücadeleyi günlük faaliyetlerine de yansıtmalarını hedeflemektedir.

Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilen “Yöneticiler Toplantısı” organizasyonlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının denkleştirme işlemleri hakkında ilgili paydaşların bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan raporlara aşağıda belirtilen linklerden erişim sağlanabilmektedir.

HALKBANK YÖNETİCİLER TOPLANTISI KARBON NÖTR ETKİNLİK RAPORU 2021

HALKBANK YÖNETİCİLER TOPLANTISI KARBON NÖTR ETKİNLİK RAPORU 2020

HALKBANK YÖNETİCİLER TOPLANTISI KARBON NÖTR ETKİNLİK RAPORU 2019

HALKBANK YÖNETİCİLER TOPLANTISI KARBON NÖTR ETKİNLİK RAPORU 2018

HALKBANK YÖNETİCİLER TOPLANTISI KARBON NÖTR ETKİNLİK RAPORU 2017

HALKBANK YÖNETİCİLER TOPLANTISI KARBON NÖTR ETKİNLİK RAPORU 2016

HALKBANK YÖNETİCİLER TOPLANTISI KARBON NÖTR ETKİNLİK RAPORU 2015

HALKBANK YÖNETİCİLER TOPLANTISI KARBON NÖTR ETKİNLİK RAPORU 2014