HALKBAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU | 2018 |

HEDEFLERİMİZ

  • Bölgenin lider KOBİ bankası olmak,
  • KOBİ’lerin ve Bireysel Müşterilerin ilk sırada tercih ettikleri banka olmak,
  • Bankacılık sektöründe nitelikli personelin çalıştığı ve çalışmak istediği banka olmak,
  • Tüm iş süreçlerinde, sektördeki en yüksek kalitede hızlı hizmet seviyelerine ulaşarak, müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Dengeli büyüyen ve sürdürülebilir karlığa sahip bir banka olmak.

Bölgenin Lider KOBİ Bankası Olmak,

KOBİ’lere Sağlanan Kredilerin Toplam Nakdi Kredilere Oranı: 39,4%

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ
Bankamız çevresel, sosyal, ekonomik ve etik konularla ilgili risk ve fırsatları çözümcü bir anlayışla yöneterek “Lider KOBİ Bankası Olma” sürdürülebilirlik vizyonuna ulaşmayı hedeflemektedir.
DETAYLI BİLGİ
KURUMSAL YÖNETİŞİM
Üreten Türkiye
için katılımcı yönetim anlayışımız çerçevesinde saha ve iletişim odaklı performans göstermekteyiz. Güvene dayanan ilişkiler geliştirmeyi ilke edinen Bankamız, Kurumsal yönetim ilkeleri ve bu ilkelerin ışığında faaliyet gösteren yönetişim yapısının sürdürülebilir bir büyüme için vazgeçilmez olduğunun bilincindedir. Önümüzdeki dönemde de kurumsal yönetimi, ekonomik olduğu kadar sosyal ve çevresel etkileri de gözeten bir yapı ile hesap verebilirlik temelinde yürütmeyi hedeflemekteyiz.
DETAYLI BİLGİ
MÜŞTERİLERİ
Üreten Türkiye için Halkbank pozitif değer yaratmaya devam etmektedir. Müşterilerimize kesintisiz hizmet vermek için tüm iletişim kanalları dengeli ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin tamamlayıcısı olarak kullanılmaktadır.
DETAYLI BİLGİ
ÜLKE EKONOMİSİ
“Ekonomimizin en büyük destekçisi olmaya devam eden Halkbank Üreten Türkiye için, KOBİ Bankacılığı’nda yaşanan yoğun rekabet ortamına rağmen büyük bir başarı göstererek; KOBİ kredilerinde 2017 yıl sonunda % 14,8 olan Pazar payını, 2018 itibarıyla % 15,9’a (*) yükseltmiştir. 2018 yılında Halkbank’ın KOBİ’lere sağladığı krediler, toplam nakdi kredilerinin % 39,4’ünü oluşturmuştur.
(*)T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’teki KOBİ tanımına göre hesaplanmıştır.

DETAYLI BİLGİ
ÇALIŞANLAR
Çalışanlara yapılan yatırım ile bağlılığın ve mutluluğun artması bankamızın sürdürülebilirlik performansı için çok önemlidir.

DETAYLI BİLGİ
ÇEVRE
Kurumsal kültürümüzün bir parçası olan çevresel ve sosyal duyarlılığımız bizleri sürekli iyileşme felsefesiyle sürdürülebilir bir geleceğe taşımaktadır.

DETAYLI BİLGİ
TOPLUM
Halkbank topluma ve hayata değer katmak üzere sosyal sorumluluk projeleriyle; eğitimden turizme, sanattan doğanın korunmasına kadar birçok alanda var gücüyle çalışmaktadır.

DETAYLI BİLGİ