halkbank komiteler

Komiteler

Komiteler

Denetim Komitesi, Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Denetim Komitesi ile ilgili çıkarılan ve/veya çıkarılacak düzenlemeler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek üzere kurulmuştur.

Komitenin temel görevleri; Bankanın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, Bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Kanuna istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamaktır.

 

Denetim Komitesi Üyeleri;    
Recep Süleyman ÖZDİL Başkan Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mevlüt UYSAL Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek amacıyla kurulmuştur.

Komitenin temel görevleri; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkeleri İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uygun olarak, Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de yerine getirir.

 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri;    
Recep Süleyman ÖZDİL Başkan Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şeref AKSAÇ Üye Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih ŞAHBAZ Üye İnsan Kaynakları Grup Başkanı (v.)
Yusuf Duran OCAK  Üye Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı
Ali ŞÖNER Üye Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı (v.)
Hasan Gökhan KILIÇ Üye İnsan Kaynakları Daire Başkanı
Osman BEKTAŞ Üye Finansal Muhasebe Daire Başkanı

Operasyonel Risk Komitesi, Bankamızda ve bağlı ortaklıklarımızda gerçekleşen operasyonel risklerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve önlem alınması gereken hususlarda kararların alınması amacıyla kurulmuştur.

Komitenin temel görevleri; Bankamızın solo ve konsolide bazda operasyonel risklerini incelemek, değerlendirmek ve önlem alınması gereken hususlarda karar almak, operasyonel risklerin izlenmesine yönelik olarak oluşturulan operasyonel risk kayıp veri tabanının gerek ulusal ve uluslararası mevzuata gerekse mevzuat dışı gelişmelerden kaynaklı değişimlere uyum sağlayabilmesi amacıyla önerilerde bulunmak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş operasyonel risklere ilişkin risk iştahı ve risk limitlerini aşım durumlarını değerlendirmek, aşıma neden olan operasyonel risklerin nedenlerinin açıklanması için iş birimleri tarafından hazırlanan risk analiz raporlarını değerlendirmek ve riskin önlenmesine/ transferine/ kabulüne yönelik kararların alınmasını sağlamak, operasyonel risk kültürünün yaygınlaştırılmasını teminen önerilerde bulunmaktır.

 

Operasyonel Risk Komitesi Üyeleri;    
Olcay DOĞAN Başkan İç Sistemler Grup Başkanı
Ergin KAYA Üye Operasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Ali CEBECİ Üye Teftiş Kurulu Başkanı
Erol ÇELİK Üye İç Kontrol Daire Başkanı
Mehmet Hakan TERCAN Üye Altyapı Yönetimi Daire Başkanı
Mustafa Selçuk ÇARKACI Üye Dijital Bankacılık Daire Başkanı
  Üye Hazine Yönetimi Daire Başkanı
Mehmet SEVİMLİ Üye Hukuk İşleri Daire Başkanı
Hasan Gökhan KILIÇ Üye İnsan Kaynakları Daire Başkanı
Mustafa ERMİŞ Üye Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanı
Uğur Deniz ŞAHİN Üye Hazine Operasyonları Daire Başkanı
Tuba TUNÇ YETER Üye Kurumsal Mimari ve Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanı
Erdem ÖZDEMİR Üye Risk Yönetimi Daire Başkanı
Süleyman Baran KOYUNCU Üye Şube Operasyonları Daire Başkanı
Abdullah GÜRHAN (v.) Üye Merkezi Operasyonlar Daire Başkanı 
Okan KARADAĞ Üye Bilgi Teknolojileri Planlama ve Yönetişim Daire Başkanı
Elvan ÖZTABAK Üye Uyum Daire Başkanı
Ahmet Cemal EREN Üye Vergi Yönetimi ve Ödemeler Daire Başkanı
  Üye Temel Bankacılık Uygulama Geliştirme Daire Başkanı
Abdullah GÜRHAN Üye Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme-Soruşturma Başkan Yardımcısı
Erdoğan ER Üye Bireysel Pazarlama Daire Başkanlığı Sigorta Bölüm Müdürü
Rifat ÖZTÜRK Üye İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Etik Uygulamalar ve Disiplin Bölüm Müdürü
Sıla Burcu BAŞAĞAOĞLU Üye Risk Yönetim Daire Başkanlığı Operasyonel Risk Bölüm Müdürü
Fatma Aydın KHALİL Üye Şube Operasyonları Daire Başkanlığı Güvenli Bankacılık Operasyonları Bölüm Müdürü

Kredi Komitesi, Yönetim Kurulunun kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.  Kredi Komitesinin tüm üyelerin katılımıyla haftada en az bir kez toplanması esastır.

Komitenin temel görevleri; kendi yetki sınırları içinde kalan kredilerle ilgili olarak Yönetim Kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde yeni tahsis, vade uzatımı, artırım, şart değişikliği, faiz indirimi gibi yeniden yapılandırma konularında karar almak, kredilerle ilgili uyulması zorunlu kural ve esasları belirlemektir.

 

Kredi Komitesi Üyeleri;    
Osman ARSLAN Başkan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Mevlüt UYSAL Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Himmet KARADAĞ Üye Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sezai UÇARMAK Yedek Üye Yönetim Kurulu Üyesi
Maksut SERİM Yedek Üye Yönetim Kurulu Üyesi

Aktif Pasif Komitesi, Banka varlık ve yükümlülüklerinin yönetimi ile bu kapsamda fon hareketlerine ilişkin politikaların belirlenmesi, Banka bilançosunun yönetilmesi için ilgili birimlerce icra edilecek kararların alınması amacıyla oluşturulmuştur.

Komitenin temel görevleri; Bankanın mali yapısı, portföyü, bütçesi, kredi ve mevduat faizleri, para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler ile Bankadaki ve diğer bankalardaki gelişmeleri tartışarak değerlendirmektir.

 

Aktif Pasif Komitesi Üyeleri;    
Osman ARSLAN Başkan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yalçın MADENCİ Üye Kurumsal ve Ticari Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Hasan TUNCAY Üye Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
İlhan BÖLÜKBAŞ Üye Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Celal CANDAN Üye Kredi Risk Tasfiye ve Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı
Ali ŞÖNER Üye Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı (v.)
Ergin KAYA Üye Operasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Yusuf Duran OCAK Üye Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı
Olcay ATLIOĞLU Üye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı (v.)
Fatih ŞAHBAZ Üye İnsan Kaynakları Grup Başkanı (v.)
Olcay DOĞAN Üye İç Sistemler Grup Başkanı
Ali CEBECİ Üye Teftiş Kurulu Başkanı
Hasan ZEYBEK Üye Kurumsal İletişim Daire Başkanı
Erdem ÖZDEMİR Üye Risk Yönetimi Daire Başkanı

Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla işlevlerini etkin bir biçimde sürdürmektedir.

 

Ücretlendirme Komitesi Üyeleri;    
Himmet KARADAĞ Başkan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Meltem Taylan AYDIN Üye Yönetim Kurulu Üyesi

Sürdürülebilirlik Komitesine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bilgi Sistemleri (BS) Strateji Komitesi, Yönetim Kurulu adına Bankanın BS yatırımlarının BS Strateji Planına uygunluğu ile Bankanın iş hedeflerinin BS hedefleriyle uyumluluğunun gözetimini yürütmek üzere kurulmuştur.

Komitenin temel görevleri; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında BS strateji planını gözden geçirmek, gerekli durumlarda revize etmek, BS strateji planının düzgün bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, BS yatırımlarının uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını ve Bankanın iş hedefleri ile BS hedeflerinin uyumluluğunu gözetmektir.

 

BS Strateji Komitesi Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Başkan

Genel Müdür Yardımcıları

Üye

Grup Başkanları

Üye

Teftiş Kurulu Başkanı

Üye

BT Daire Başkanları

Üye

Dijital Dönüşüm Ofisi Daire Başkanı

Üye

Bilgi Güvenliği Sorumlusu

Üye

Bilgi Sistemleri (BS) Yönlendirme Komitesi, BS Strateji Komitesi ile üst düzey yönetime yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Komitenin temel görevleri; BS yatırımlarının ve projelerinin öncelik sırasını belirlemek, devam eden BS projelerinin durumunu takip etmek, projeler arasındaki kaynak çatışmalarını çözüme kavuşturmak, BS mimarisi ve BS projelerinin mevzuata uyumluluğunun sağlanması gözetmek ve BS taleplerinin stratejik önceliklere uygun şekilde hayata geçirilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapmaktır.

BS Yönlendirme Komitesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında ilgili BT ve iş birimi yöneticilerinden oluşmaktadır.

Bilgi Güvenliği Komitesi, Bilgi güvenliği politikasının oluşturulması ve uygulanması faaliyetlerini Yönetim Kurulu adına yerine getirmek üzere kurulmuştur.

Komitenin temel görevleri; Bankanın bilgi güvenliği politikasının oluşturulması ve uygulanması faaliyetlerinin Yönetim Kurulu adına gerçekleştirilmesini sağlamak, bilgi güvenliği sisteminin tüm Banka süreçlerinde ve teknolojilerinde uygulanmasını gözetmek, bilgi güvenliğinin iş ihtiyaçlarına ve stratejilerine uygun olmasına, iş birimleri yöneticilerinin sürece etkin katılımına ve sürecin Banka çapında kabul edilmesine önderlik etmek, bilgi güvenliği farkındalığını artıracak çalışmaların yapılmasını temin etmektir.

Bilgi Güvenliği Komitesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında ilgili BT ve iş birimi yöneticilerinden oluşmaktadır.

Bilgi Sistemleri (BS) Süreklilik Komitesi, meydana gelen olaylarla ilgili bütün faktörleri göz önünde bulundurarak kriz durumu olduğunu ilan etmek, BS planının devreye alınmasına karar vermek ve diğer kurtarma, süreklilik ve müdahale ekipleriyle koordinasyonu sağlamak üzere kurulmuştur.

Komitenin temel görevleri; Bankanın BT süreklilik stratejilerini belirlemek ve buna bağlı olarak kısa, orta ve uzun vadeli iş planlarını oluşturmak, BT Süreklilik Yönetimi Sürecinin dönemsel performansı değerlendirmek, sürecin sürekli iyileştirilmesine ilişkin olarak alınacak aksiyonlar belirlemek ve mevcut çalışmaların durumu gözden geçirmektir. 

BS Süreklilik Komitesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında ilgili BT ve iş birimi yöneticilerinden oluşmaktadır.

Bilgi Sistemleri (BS) Risk Yönetimi Komitesi, Bankacılık faaliyetlerinde bilgi teknolojilerini kullanıyor olmasından kaynaklanan riskleri analiz etmek, azaltmak, takip etmek ve raporlamak üzere kurulmuştur.

Komitenin temel görevleri; Bilgi Teknolojileri (BT) risk çalışması yapılacak alanların değerlendirilmesini, BT risk analizleri, risk yanıtları ve aksiyon planlarının takip edilmesini, onay/görüş gereken risk ve aksiyon planlarının değerlendirilmesini, onay/görüş gereken risk ve aksiyon planları için gerekli yönetim kademelerinin ve komitelerinin bilgilendirilmesini, BT Risk Yönetimi Sürecini değerlendirerek, sürekli iyileştirme planı kapsamında düzenleyici faaliyetlerin uygulanmasını sağlamaktır.

BS Risk Yönetimi Komitesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında ilgili BT ve iş birimi yöneticilerinden oluşmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma (KVK) Komitesi, Bankanın veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ikincil düzenlemeleri kapsamındaki görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak üzere kurulmuştur.

Komitenin temel görevi; KVKK ve ikincil  düzenlemeleri kapsamında Banka Yönetim Kurulunun veri sorumlusu olması sebebiyle yükümlü olduğu görevlerinin Yönetim Kurulu adına yerine getirilmesini sağlamaktır.

 

KVK Komitesi Üyeleri

Şube Operasyonları Daire Başkanlığı

Başkan

Merkezi Operasyonlar Daire Başkanlığı

Üye

Hukuk İşleri Daire Başkanlığı

Üye

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Üye

Kurumsal Mimari ve Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanlığı

Üye

Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı

Üye

Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Daire Başkanlığı

Üye

Bireysel Pazarlama Daire Başkanlığı

Üye

Banka İrtibat Kişisi

Üye

İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi, Acil ve beklenmedik durumlarda acil durum kararı alınmasının gerekmesi halinde sağlamak üzere kurulmuştur.

Komitenin temel görevleri; ilgili birimlerin acil ve beklenmedik durum halinde uyacakları esasları belirlemek ve bu esasların yerine getirilmesi için gerekli talimatları vermek, acil ve beklenmedik durum hallerinde İş Sürekliliği ve Acil Durum Planını uygulamaya koymak, İş Sürekliliği ve Acil Durum Senaryolarının test ve tatbikatlarının yaptırılmasını sağlamak ve sonuçlarını değerlendirmek, acil ve beklenmedik durumlarla ilgili Banka içi uygulamaları takip etmek ve yapacağı değerlendirme sonuçlarına göre olası eksikliklerin giderilmesini sağlamak, gerektiğinde kullanılmak üzere ana hizmetlerin verildiği ortam ile aynı risklere maruz olmayan bir yönetim ve çalışma ortamı tesis edilmesini sağlamaktır.

İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Üyeleri (*)

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Başkan

Genel Müdür Yardımcıları

Üye

Grup Başkanları

Üye

Teftiş Kurulu Başkanı

Üye

Operasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına bağlı Daire Başkanları

Üye

Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısına bağlı Daire Başkanları

Üye

İnsan Kaynakları Daire Başkanı

Üye

Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Daire Başkanı

Üye

Hazine Yönetimi Daire Başkanı

Üye

Aktif-Pasif Yönetimi Daire Başkanı

Üye

Finansal Muhasebe Daire Başkanı

Üye

Bütçe ve Raporlama Daire Başkanı

Üye

Kurumsal Mimari ve Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanı

Üye

Kurumsal İletişim Daire Başkanı

Üye

İç Kontrol Daire Başkanı

Üye

Risk Yönetimi Daire Başkanı

Üye

(*) Birinci derece acil ve beklenmedik durum kararı alınmasında görevli İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi Üyeleri

(**) İkinci derece acil ve beklenmedik durum kararı alınmasında Komite; Operasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı ile birinci derece acil ve beklenmedik durum kararı alınmasında görevlendirilen ve Tabloda yer verilen Daire Başkanlarından oluşur