halkbank proje ve satın alma finansmanı
Finansmanı

Proje ve Satın Alma

Proje ve Satın Alma Finansmanı

Halkbank, Proje ve Satın Alma Finansmanı alanında güçlü bir deneyim ve teknik bilgiye sahiptir. Banka geniş bir sektörel yelpaze içinde, uzun yıllardır bu alanda uzmanlaşmış kadroları ile Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarına hizmet sunmaktadır.

Ülkemizin dev projeleri arasında yer alan Gebze-İzmir Otoyolu, 3. Havalimanı ve Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu projelerinin finansmanına katılım gösteren Bankamızın, başta enerji, ulaşım, altyapı ve gayrimenkul sektörleri ile özelleştirmelere ve çeşitli satın alım finansmanlarına yönelik olmak üzere, piyasalara sağladığı proje finansman desteği 2016 yılsonu itibariyle yaklaşık 5,9 milyar doların üzerine çıkmış bulunmaktadır.

Bankamız, ülke genelinde yaygın şubeleri, yurtdışı şubeleri ve muhabirleri ile iştirakleri sayesinde, yurtiçi ve yurtdışındaki projelere yönelik tüm bankacılık hizmetlerini, uzman ve deneyimli kadrolarımız sayesinde, müşteri memnuniyetini temel hedef alacak şekilde, kaliteli ve hızlı bir şekilde sunmaktadır.

Her bir proje süreci, projenin ön değerlendirmelere tabi tutulması ve bu değerlendirmeler ışığında ortaya çıkan ön değerlendirme koşullarının yer aldığı niyet mektubunun veya kredi teklif mektubunun müşteri ile paylaşılması ile başlayıp, proje değerlendirme ve kredi değerlendirme raporlarının hazırlanmasını müteakip bankamızın proje özelinde kredi tahsis koşullarının açıkça yer alacağı tahsisin gerçekleşmesi ile devam etmektedir. Proje özelinde düzenlenen özel sözleşmelerin imzalanmasıyla projeye katılım aşaması tamamlanmış olmakta ve sonrasında çevresel, sosyal, teknik ve hukuki izlemelerin devam ettiği süreç başlamaktadır. İzleme sürecinde bağımsız danışmanlar ile birlikte hareket edilmekte ve kredi vadesi boyunca projenin izlenmesi ve düzenli saha ziyaretlerinin yapılması suretiyle, olabilecek risklerin sağlıklı olarak yönetilmesi ve projenin ülke ekonomisine katkısının devamlılığı sağlanmaktadır.

Müşterilerimize, proje finansmanı sürecinin sonucunda, bir projenin kapasitesini, ürünün pazardaki talep ve fiyatını, projenin verimlilik düzeyini, projeyi gerçekleştirecek firmaların kredibilitesini, üretilecek ürünün veya verilecek hizmetin ait olduğu sektörde beklenen gelişmelerini, üretilecek ürünün veya verilecek hizmetin alıcılarını, üretim veya hizmet tesisini fiziki olarak tamamlamayı taahhüt eden firmanın referanslarını, hukuki çerçeve, projenin çevresel ve sosyal etkileri gibi unsurlarını dikkate alarak proje analizinin yapılması ve projenin tamamlanması için gerekli orta-uzun vadeli finansmanın sağlanması hedeflenmektedir.


 

Bankamızca finanse edilen bazı projeler şunlardır;

Enerji: Karabiga Termik Santrali, Yukarı Kaleköy HES, Odaş Çan TES
Ulaşım: Yap-İşlet-Devret(YİD); Osmangazi Köprüsü ve Gebze-İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı
Altyapı-Gayrimenkul: Bishkek Park Projesi, Kırgızistan (Mobiltel, 2015)
Özelleştirmeler: Soma B Termik Santrali Özelleştirmesi (Konya Şeker, 2015), Safi Derince Limanı, Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali,  Yatağan Termik Santrali, Seyitömer Termik Santrali v.b

Bankamızca proje finansmanı alanında kazanılan ödüller şöyledir;
Emea Finance Achievement Awards 2013 EMEA Bölgesinin En iyi Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ-PPP) Modelli Proje Finansmanı Ödülü (3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu, 2014 yılı)