halkbank otomatik katılım sistemi

Otomatik Katılım Sistemi

Otomatik Katılım Sistemi

Nedir?

01.01.2017 itibari ile başlayan OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ; 45 yaşını doldurmamış tüm kamu ve özel sektör çalışanlarının otomatik olarak işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edilmesini hedefleyen, çalışanların tasarruf alışkanlıklarını arttırmaya yönelik olarak başlayan sistemdir.

Özellikleri:

  • Katkı payı çalışanın prime esas kazancının %3'ü kadardır.
  • %25 devlet katkısına ek olarak bir defaya mahsus olmak üzere ek 1.000 TL devlet katkısı bulunmaktadır.
  • Emeklilik gelir planı tercihinde %5’i kadar ek devlet katkısı ödenecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, 45 yaşını doldurmamış tüm 4a ve 4c kapsamındaki çalışanlar ve çalışmaya yeni başlayacaklar uygulamaya dahildir.

Otomatik Katılım, sisteme girişi zorunlu, fakat sistemden çıkışı isteğe bağlı bir uygulamadır.

Mevcut bir bireysel emeklilik sözleşmesi olsa da, 45 yaşını doldurmamış kamu ve özel sektör çalışanları yeni sisteme dahil edilmektedir.

Çalışanlar, çalıştıkları kurum tarafından sisteme dahil edilecektir.

İşveren, her maaş ödemesinde, çalışanı için ödediği maaştan kesinti yapıp, seçilen ödeme gününde emeklilik planına aktaracaktır. İşverenin katkı payı ödemesini geciktirmesi durumunda yasal yaptırımlara tabi olacaktır.

Ödenecek katkı payları, çalışanların prime esas kazançlarının %3'ü oranında olup, her maaş ödemesinden otomatik olarak kesilecektir. Çalışan, işvereninden daha yüksek tutarda kesinti yapılmasını talep edebilir.

Hayır. İşverenin hiçbir katkısı olmayacak. Bu sistemde işverenin ilgili çalışanı sisteme dahil etmek ve maaşından kesilecek belirlenmiş tutarı anlaşma yaptığı bireysel emeklilik şirketine zamanında aktarmak dışında bir yükümlülüğü bulunmuyor.

Ödenen katkı payının %25'ine karşılık gelen tutar Devlet Katkısı olarak sözleşmelere ödenecektir. Çalışana sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 1.000 TL ilave Devlet Katkısı ödemesi gerçekleştirilecektir. İlave devlet katkısı ödemesi sadece Otomatik Katılım kapsamındaki sözleşmeler için geçerli olacaktır.

Kanun işverene, başta para cezası olmak üzere sıkı yaptırımlar uyguluyor. (İhlal başına 100 TL para cezası) İşverenin bu kapsamdaki yükümlülükleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenecek. Ayrıca, çalışandan yapılan kesintinin geç yatırılması sonucu bundan doğan gelir kaybı zararı da işveren tarafından karşılanacak.

Çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde madde kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır. Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması halinde çalışan talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir, talep etmezse emeklilik sözleşmesi sonlandırılır.

Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıl boyunca, yıllık gelir sigortası kapsamında düzenli gelir olarak almayı tercih eden çalışanlara, birikimlerinin %5’i kadar Ek Devlet Katkısı ödemesi yapılacaktır.