halkbank mevduat mektupları

Teminat Mektupları

Teminat Mektupları

Yurtiçi TL/YP Teminat Mektupları

Bankamızca yurtiçi yerleşik gerçek veya tüzel kişiler lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi vb. konularda muhatap kuruluşlara hitaben verilen, işi yüklenenin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda mektup tutarının ödenmesini taahhüt ettiğimiz garanti belgeleridir. Geçici, kesin, avans mektubu şeklinde türleri bulunmaktadır.

Harici Garantiler

Bankamızca yurtiçi yerleşik firmalar lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi vb. konularda yurtdışındaki muhatap kuruluşlara hitaben verilen, işi yüklenenin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda mektup tutarının ödenmesini taahhüt ettiğimiz garanti belgeleridir.