halkbank akreditifler

Akreditifler

Akreditifler

Uluslararası ticarette kullanılan ve bankaların ödeme garantisini içeren akreditif, hem ithalatçıyı hem de ihracatçıyı güvence altına aldığı için tercih edilen bir ödeme şekli olup, bankanın, alıcının (ithalatçı) talep ve talimatı ile belli bir tutara kadar, belli bir vadede ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, satıcıya (ihracatçı) ödeme yapacağını yazılı olarak taahhüt etmesidir.

Bankamız nezdinde açılan teyitli ihracat akreditifleri ile mal bedelinin, Bankamız teyidi eklenerek, uygun vesaikin Bankamıza ibrazı halinde ihracatçı müşterilerimize ödenmesi garanti edilir. Böylelikle ihracatçı müşterilerimiz ülke ve karşı banka riskinden korunmuş olurlar.