Bilgi Hizmetleri

İşveren

İşveren Bilgi Hizmetleri

İşletme sahiplerine, işyeri ile ilgili ve/veya elemanlarına yönelik merak ettiği her türlü konuda bilgi verilmesi hizmetidir.

Aşağıdaki konularda konusunda uzman kişilerce (deneyimli insan kaynakları uzmanları, idari işler ve personel sorumluları) bilgi aktarımı yapılır.

  • İş Kanunu’na göre işverenin hakları, işe alım ve işten çıkartmada uygulanması gereken prosedürler
  • Çalışanların motivasyonun yükseltilmesi için yapılması gerekenler, eğitim ve seminerler için bilgilendirme
  • Eleman işe alımı için aranılan pozisyona göre ilanın ne şekilde verilmesi gerektiği, eleman seçiminde aranılan niteliklere göre özgeçmiş (CV) bazında ön değerlendirmenin yapılması
  • Piyasa şartlarında sektörlere göre ve pozisyona göre ücretler konusunda bilgilendirme, maaş bordrosunun hazırlanması, ihbar ve kıdem tazminatının hesaplanası
  • Hangi durumlarda ihtar yazısının çekileceği, izin hakları ve günleri
  • SGK primleri

İlgili hizmetler sadece danışmadan ibarettir.