İstisnalar ve

Kapsam Dışı Durumlar

İstisnalar ve Kapsam Dışı Durumlar

Aşağıdaki hususlar teminat kapsamı dışındadır:

-Kasıtlı olarak gerçekleştirilen hasarlar

-Olağanüstü hal, sıkıyönetim, terörizm, ambargo, darbe, savaş, istila, yabancı düşmanların hareketleri, düşmanlıklar (savaş ilan edilmiş olsa da olmasa da)

-İç savaş, ayaklanma, ihtilal (askeri veya yerel vs.), isyan, askeri yahut gasp edilmiş iktidar

-Kargaşalık yahut sivil başkaldırmadan doğrudan yahut dolaylı olarak kaynaklanan yahut bunlar dolayısıyla meydana gelen veya bunların sonucu olarak ortaya çıkan kayıp veya zarar

-Hizmet veren görevlinin neden olması durumu ve neden olduğu ölçü haricinde, işyeri ve mülkiyette meydana gelen her türlü zarar, yok oluş, kayıp veya masraflar

Aşağıdaki hususların doğrudan yahut dolaylı olarak neden olduğu veya bu hususların katkısından kaynaklanan yahut bu hususlardan dolayı ortaya çıkan her nitelikte her tür kayıp yahut her tür yasal yükümlülük:

  • Her tür nükleer yakıt veya nükleer yakıt yakılmasından kaynaklanan, radyoaktivite ile iyonlaştıran yayılma yahut bulaşma
  • Her tür patlayıcı nükleer bileşimin yahut bu bileşimin nükleer bileşeninin radyoaktif zehirli, patlayıcı yahut başka tehlikeli özellikleri
  • Hizmetin verilmesinin mümkün olamadığı mücbir sebeplerin neden olduğu durumlar (deprem, yangın, sel, yıldırım, nükleer tehlike vs.)
  • Aşırı iklim koşulları