Bilgi Hizmetleri

Hukuki Yardım

Hukuki Yardım Bilgi Hizmetleri

KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğunda herhangi bir hukuki konuda özellikle alacakların tahsilatı, marka/patent tescili, taklit edilen ürünlere karşı tedbirler, rekabet hukuku, teknik ve ticari konularda hukuki bilgilendirme ve kira kontratları gibi konularda bilgi edinebilmesi hizmetidir.

İlgili hizmetler sadece danışmadan ibarettir.