Ambulans Hizmetleri

Ambulans Hizmetleri

Aynı kent içindeki başka bir hastane birimine ambulans ile taşınmayı gerektiren bir durum olması halinde bu taşıma, eğer gerekiyorsa tıbbi gözetim altında da olmak üzere organize ve kontrol edilir.

Başka bir kentteki bir hastane birimine taşınmasını gerektiren bir durum olması halinde bu taşıma en uygun olanaklar kullanılarak organize ve kontrol edilir.
Bu taşıma gereken bakımı sağlayacak en yakın ve en iyi donanımlı hastane birimine, eğer gerekiyorsa tıbbi gözetim altında da olmak üzere yapılacaktır.
Sunulan hizmet ikincil yardımdan ibarettir. Hiç bir durumda acil yardım teşekkülleri yerine geçmemektedir. 
Ambulans ve tedavi ücretleri tarafınıza aittir. Bankamız sadece organizasyonu düzenler.