Sigortaya Tabi Mevduat Ve Katılım Fonu Tutarı Bilgilendirme Duyurusu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun 30.12.2021 tarih ve 31705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Kararında, Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı resmi gazetede ilan edilen “yeniden değerleme oranı” dikkate alınarak, halihazırda 150 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarının, 2022 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 200 bin TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Buna göre, Türkiye’de faaliyet gösteren ve mevduat kabulüne yetkili bulunan bankaların, yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden  cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ait faiz reeskontlarının toplamının 200.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca Şubelerimiz içinde müşterilerin görebileceği şekilde ilan edilmesi zorunluluğu bulunan Tasarruf Mevduatı Sigortası'nın uygulama esaslarını içeren, “Tasarruf Mevduatı Sigortası Hakkında Duyuru”, mevzuat değişikliklerini içerecek şekilde güncellenerek Şubelerimize gönderilecektir.