halkbank tefas yatırım ürünü
Yatırımınıza Değer Katın!

TEFAS

TEFAS

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Faaliyete Geçti

Sermaye Piyasası Kurulu III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 15.maddesine dayanılarak İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından uygulama esasları belirlenen “Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)” 09 Ocak 2015 Cuma günü faaliyete geçmiştir. Bu tarihten itibaren, yatırım fonu katılma paylarının (Özel Fon, Gayrimenkul Yatırım Fonları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, Garantili Fon ve Anapara Korumalı Fonlar hariç olmak üzere) alım-satımı TEFAS üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Platformun hayata geçmesi ile

Fon katılma paylarının alım satımının merkezi bir platform üzerinden gerçekleştirilmesi, yatırımcının istediği fonu istediği yatırım kuruluşu aracılığı ile alıp satabilmesi mümkün hale gelmiştir. 

Platforma kayıtlı tüm fonlar;

  • Şubelerimiz
  • Halkbank İnternet Şubesi
  • Halkbank Dialog aracılığıyla ek bir ücret veya komisyon ödemeden alınıp satılabilmektedir.

HKV - Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, HPV - Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu, HLL - Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası Fonu  ise TEFAS’ta işlem görmeyecek olup bu fonların alım-satım işlemleri sadece Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubeleri, İnternet Bankacılığı, ATM, Telefon Bankacılığı aracılığı ile yapılabilmektir.

TEFAS Uygulama Esasları ile ilgili detay bilgiye ulaşmak için tıklayınız.