halkbank yatırım genel bilgiler

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Halkbank Yatırım Ürünleri ile birikimleriniz güven altında, üstelik anında işlem yapabileceğiniz Halkbank İnternet Şubesi, Dialog ve Bank 24'lerimiz ile her an elinizin altında.

Halk Yatırım müşterisi olmak için;

 • Halkbank İnternet Şubesi > Yatırım Menüsü > Halk Yatırım İşlemleri > Halk Yatırım Hesap Açılışı
 • Halkbank Mobil > Menü Ağacı > Hesaplar > Hesap Açılışları > Halk Yatırım Hesap Açılışı 

adımlarından birini takip ederek yatırım hesabınızı anında açabilirsiniz.

Bankamız müşterisi değilseniz şubeye gitmeden müşterimiz olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Borsa İstanbul (BIST), hisse senetleri, hazine bonoları ve devlet tahvilleri, gelir ortaklığı sertifikaları, özel sektör tahvilleri, yabancı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları ve uluslararası menkul kıymetlerin alım ve satımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olup, Türkiye’deki tek menkul kıymetler borsasıdır.

Sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını ve tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamak amacıyla kurulan yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan düzenleyici bir kamu kurumudur.

Bir anonim şirketin sermayesinin birbirine eşit paylarından bir parçasını temsil eden ve kanuni şekil şartlarına uygun olarak düzenlenen hukuken kıymetli evrak hükmünde bir belgedir.

Hisse Senedi’nin Sahibine Sağladığı Haklar;

 • Şirket karından pay alma hakkı
 • Şirket yönetimine katılma hakkı
 • Oy kullanma hakkı
 • Rüçhan hakkı
 • Tasfiyeden pay alma hakkı
 • Şirketin faaliyetleri hakkında bilgi edinme hakkı.

 • Temettü Geliri
 • Zaman İçinde Hisse Senedi’nin Değerinde Meydana Gelen Rüçhan Hakkı Satışından Elde Edilen Gelir

 • Nominal Fiyat -
 • Piyasa Fiyatı (*)
 • İhraç Fiyatı
 • Borsa Fiyatı

(*)Borsa’da işlem görmeyen senetler için

 • Birincil Piyasa
 • İkincil Piyasa

 • Ulusal Pazar
 • Yeni Şirketler Pazarı
 • Bölgesel Pazar
 • Rüçhan Hakkı Kupon Paz.
 • Gözaltı Pazarı
 • Uluslararası Pazar
 • Toptan Satışlar Pazarı
 • Resmi Müzayedeler

Halka açık olmayan şirketler, hisselerinin Borsa’da işlem görmesi amacıyla, hisselerini halka arz ederek, halka açılırlar.

 • Borçlanmaya alternatif kaynak yaratılması
 • Hisselerin Borsa’da İşlem Görmesi
 • Tanınırlığının Artması
 • Şirket İçi Disiplin ve Kurumsal Kimlik Kazanılması
 • Vergi Avantajı

 • Borsada işlem görebilme özelliklerine sahip olma
 • Kolay pazarlanabilmesi için piyasaca aranan bazı özelliklere sahip olma (karlılık, beklentiler, ucuzluk gibi)

 • Mevcut ortakların ellerinde bulunan hisse senetlerinin satılması
 • Sermaye artırımına gidilerek mevcut ortakların rüçhan hakkı kullanımının kısmen ya da tamamen kısıtlanması ile ihraç edilecek hisse senetlerinin satılması
 • Ayrıca iki yöntem birlikte de kullanılabilir.

 • Sabit fiyatla talep toplama
 • Fiyat teklifi alma yoluyla talep toplama
 • BIST Birincil Piyasa’da satış
 • Kamu kesimi kurum ve kuruluşlara, özel kanunla kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak, yatırımların finansmanını sağlamak gibi amaçlarla menkul kıymet ihraç yetkisi tanınmıştır.

Bir yıldan daha kısa vadelerde ihraç edilen devlet borçlanma senedidir.

Bir yıl ya da bir yıldan daha uzun vadelerde ihraç edilen devlet borçlanma senetleridir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun hisse senetlerinin kaydileştirilmesi hakkındaki duyurusu tıklayınız.