İnternet Şubesi Bireysel Kurumsal
EN
halkbank tamamlayıcı sağlık sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, özel anlaşma yapılan SGK anlaşmalı kurumlarda ve poliçe özel şartları dahilinde,  SGK’dan onay alınan işlemler için kurumun sigortalıdan talep ettiği fark ücretinin  tamamlanması amacıyla oluşturulmuş bir sigorta ürünüdür.  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sigortalıların hastalanmaları ve/veya bir kaza sonucu yaralanmaları halinde oluşacak sağlık harcamaları, SGK anlaşmalı hastanelerde poliçe özel şartları ve teminat limitleri dahilinde karşılanmaktadır.

Kimler Bu Poliçeyi Alabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 18-59 yaş arası SGK üyesi gerçek kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları

Yatarak Tedavi Teminatı Nedir?

Yatarak tedavi teminatı, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen, tıbben gerekli olan cerrahi yatışlar ve/veya dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi giderleri  ile sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık giderleri ve küçük müdahale giderlerinin poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde karşılanmasını kapsar. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır. Yatarak tedavi giderleri devam ederken poliçenin bitmesi ve yenilenmemesi durumunda ilgili tüm masraflar poliçe bitiş tarihinden itibaren 10 gün süreyle poliçe özel ve genel şartları doğrultusunda teminat kapsamındadır. Bu teminatın kullanılabilmesi için sigortalının anlaşmalı kurum kitapçığında yer alan SGK ile anlaşmalı bir özel hastanede, sigorta şirketinin anlaşması olan branşlarda ve SGK ile anlaşmalı bir doktora tedavi olması; ayrıca tedavi talep edilen rahatsızlığın sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması gerekmektedir. 

Ayakta Tedavi Teminatı nedir?

Ayakta tedavi teminatı, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayenesi, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemleri ile fizik tedavi teminatlarından oluşur. Bu teminatın kullanılabilmesi için sigortalının anlaşmalı kurum kitapçığında yer alan SGK ile anlaşmalı bir özel hastanede, sigorta şirketinin anlaşması olan branşlarda ve SGK ile anlaşmalı bir doktora tedavi olması; ayrıca tedavi talep edilen rahatsızlığın sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesinde anlaşmalı kurumlar dışında yapılan muayene sonrası oluşabilecek tetkik ve/veya tedaviler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşmalı kurumlarında yapılsa dahi poliçe teminat kapsamı dışındadır. Ayakta Tedavi teminatı poliçe dönemi içerisinde teminat tablosunda belirtilen kullanım ile sınırlıdır.