halkbank tamamlayıcı sağlık sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK anlaşmalı özel polikliniklerde, muayenehanelerde ya da hastanelerde, poliçe özel şartları dâhilinde, sağlık hizmetlerinden fark ödemeden faydalanmanız için oluşturulmuş bir sigorta ürünüdür.

Genel şartlar nelerdir?

Poliçe teminatının kullanılabilmesi için; sigortalının, anlaşmalı kurum kitapçığında yer alan SGK ile anlaşmalı bir özel hastanede, sigorta şirketinin anlaşması olan tıbbi birimlerde ve SGK ile anlaşmalı bir doktora tedavi olması; ayrıca tedavi talep edilen rahatsızlığın, sigorta poliçesi özel şartlarına uygun olması gerekmektedir.

Kimler bu poliçeyi alabilir?

0 – 60 yaş arasındaki (61 yaşından küçük) herkese sigorta teminatı verilmektedir. 18 yaşından küçük çocuklar, aile poliçesine veya tek çocuk olarak sigorta teminatına dâhil edilebilirler.

Yatarak tedavi teminatı nedir?

Yatarak tedavi teminatı, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen, tıbben gerekli olan cerrahi yatışlar ve/veya dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi giderleriyle, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık giderleri ve küçük müdahale giderlerinin, poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde karşılanmasını kapsar. Yatarak tedavi giderleri devam ederken poliçenin bitmesi ve yenilenmemesi durumunda ilgili tüm masraflar poliçe bitiş tarihinden itibaren 10 gün süreyle poliçe özel ve genel şartları doğrultusunda teminat kapsamındadır.

Ayakta tedavi teminatı nedir?

Ayakta tedavi teminatı, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin; doktor muayenesi, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemleri ile fizik tedavi teminatlarından oluşur. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinde anlaşmalı kurumlar dışında yapılan muayene sonrası oluşabilecek tetkik ve/veya tedaviler, tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşmalı kurumlarında yapılsa dahi, poliçe teminat kapsamı dışındadır. Ayakta tedavi teminatı poliçe dönemi içinde 10 adetle sınırlıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.