Riskli Hastalıklar Sigortası

Nedir?

Kanser, İnme (Serebrovasküler Hastalıklar), Miyokart Enfarktüsü (Kalp Krizi), Koroner Damar Hastalığı sonucu yapılan Açık Kalp Ameliyatı (By-Pass), Kalp Kapakçığı Değişimi, Kalp, Karaciğer ve Böbrek Nakli rahatsızlıkları bu poliçe ile teminat altına alınmıştır. Bu sigorta, söz konusu hastalıklara yakalandıktan sonraki tedavi ve  sigortalının hayatta olması koşuluyla toplu tazminat ödemeyi kapsar.

Riskli Hastalıklar Destek ve Tedavi Teminatı

Poliçe teminatı dâhilinde bulunan ameliyat gerektirmeyen hastalıkların (kanser, inme/felç, miyokart enfarktüsü) kesin teşhis tarihinden, ameliyat gerektiren hastalıkların (koroner damar hastalığı nedeniyle yapılan açık kalp ameliyatı (By-Pass), kalp kapakçığı değişimi ve kalp -karaciğer-böbrek nakli) ise ameliyat tarihi itibariyle geçecek 30 günlük süre içindeki ameliyat masrafları dâhil tetkik ve tedavi masrafları teminat altına alınır. 30 günlük sürenin sonunda sigortalı vefat etmedi ise, varsa ameliyat, tetkik ve tedavi için ödenen tazminatlar teminat limitinden düşüldükten sonra kalan teminat limiti kadar tazminat sigortalıya ödenir. Hastalığın kesin teşhis ve ameliyat tarihinden sonraki 30 günlük süre içinde sigortalının vefat etmesi halinde ise; ödenen toplam tazminat vefat ettiği süreye kadar geçen ameliyat, tetkik ve tedavi masrafları 50.000 TL’ye kadar teminat altına alınır.

Kimler yararlanabilir?

18-50 yaş (yenilemede 55 yaş) arasındaki tüm müşterilerimiz hedef kitleyi oluşturmaktadır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.