halkbank trafik sigortası

Trafik Sigortası

Trafik Sigortası

Nedir?

Karayollarında meydana gelen kazalar sonucunda diğer araçlara veya üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar poliçede belirtilen limitler doğrultusunda teminat altına alınmaktadır.

Trafik Sigortası ile; poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet verilmesi durumunda, hukuki sorumluluğunuz teminat altına alınır.

Teminatları Nelerdir?

  • Araç Başına Maddi Zararlar
  • Kaza Başına Maddi Zararlar
  • Kişi Başına Sağlık Giderleri
  • Kaza Başına Sağlık Giderleri
  • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm
  • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm


Maddi Teminat

Sigortalının hukuki sorumluluğunu gerektirecek şekilde üçüncü şahsa ait malların zarara uğramasına neden olması halinde, meydana gelen zararı karşılar.

Sağlık Giderleri Teminatı

Sigortalı motorlu aracın sebep olduğu kazalarda, kazada yer alan kişilerin daha sonra ölümü meydana gelse bile, ilk yardım, muayene veya kontrol yada yaralanmadan ötürü ihtiyaç duyulabilecek ayakta tedavi, poliklinik, klinik, hastane ve benzeri sağlık kurumlarındaki tedavi giderleri ile bu tedavinin gerektirdiği tüm sağlık giderlerini karşılar.

Sakatlanma ve Ölüm Teminatı

Sigortalı aracın bir kimsenin ölümüne neden olması halinde; ölenin defin masrafları ile ölen kişinin yardımından mahsur kalanlara destekten yoksun kalma zararı,

Sigortalı aracın bir kimsenin yaralanmasına neden olduğunda; bu kimsenin tamamen veya kısmen çalışamaz hale gelmesi nedeniyle doğan zararlar sonrasındaki ekonomik mahrumiyetleri; şahsın çalışma gücünün tamamen veya geçici olarak azalması ya da yok olmasından doğan zararları karşılamaktadır.

Sakatlık ve ölüm halinde aktüer tarafından destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı kişinin;

Yaşı, geliri, geride kalanların desteğe muhtaçlığı, kusur oranına göre hesaplanır ve poliçede belirtilen azami teminatı aşmamak kaydıyla ödenir.


Detaylı bilgi için tıklayınız.