halkbank kredi hayat sigortası

Kredi Hayat Sigortası

Kredi Hayat Sigortası

Nedir?

Kredi vadesi boyunca insanların sadece kendilerini değil, yakınlarına karşı olan sorumluluklarını da güvence altına alan bankamızdan kredi kullanan müşterilerimize sunulan bir sigorta ürünüdür. Sigortalı kişinin sigorta süresi içerisinde vefatı halinde bankamıza olan borcu kapatılır.

Kimler yararlanabilir?

Bankamızdan kredi kullanan, 18 yaşını doldurmuş, 73 yaşını aşmamış ve hayati tehlike arz eden bir sağlık sorunu bulunmayan herkes bu sigorta kapsamına alınabilir.

Sigorta süresi

Kredilerle bağlantılı olarak tanzim edilen Kredi Hayat Sigortaları kredi vadesi boyunca veya yıllık olarak düzenlenebilir. Yıllık olarak tanzim edilen kredi hayat sigortaları her yıl yenilenmelidir. Kredi veriliş tarihindeki sigortalı yaşı, maksimum 73 yaş ile sınırlı olmak üzere sigortalı yaşı ve kredi vadesinin yıl cinsinden toplamı 80 olmalıdır.

Teminatlar nelerdir?

Kredi Hayat Sigortası sadece vefat teminatı içermektedir.

Prim ödeme şekli

Belirlenen teminat tutarına, sigorta süresine ve sigortalının yaşına bağlıdır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.