İnternet Şubesi Bireysel Kurumsal
EN
halkbank ferdi kaza sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Nedir?

Ferdi Kaza Sigortası, kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya  sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, toplu bir para ile tazmin edilmesini sağlayan bir sigorta türüdür.Poliçe, yıllık olarak düzenlenir ve dönem sonunda, sigortalı, prim ödemeye devam etmeye hazır olsa dahi, sigortacının poliçeyi yenilememe hakkı söz konusudur. Sigortalının mesleği, önemli bir risk değerlendirme faktörü olmasına karşın, herhangi bir işte çalışmayan kişiler için de teminat verilebilmektedir.Kişi kendi adına veya sigorta edilebilir menfaatin bulunduğu hallerde, bir başkası adına da poliçe yaptırabilmektedir. Bu poliçeler, kazaya bağlı  olarak sigortalının yapmak durumunda olduğu tedavi harcamalarını da temin etmektedir. 

Teminatları Nelerdir?

  • Kaza Sonucu Ölüm Teminatı
  • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı
  • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı
  • Kaza Sonucu Geçici İşten Yoksun Kalma Teminatı