halkbank ferdi kaza sigortası

Sağlığım Yerinde Ferdi Kaza Sigortası

Sağlığım Yerinde Ferdi Kaza Sigortası

Nedir?

Ani ve beklenmedik bir şekilde meydana gelebilecek kazaların sonucunda, sigortalıyı vefat ve sürekli sakatlık durumlarına karşı teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Sigortalının sigorta süresi içinde yaşadığı kaza sonucunda vefat etmesi halinde, tazminat tutarı sigorta sertifikası üzerinde belirtilen lehtar/lehtarlara, lehtar belirtilmediğinde ise kanuni varis/varislere ödenir.

Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği kaza sonrası daimi olarak malul kalması halinde ise tazminat tutarı sigortalıya ödenir.

Kimler Yararlanabilir?

Ferdi kaza sigortası yaptırmak isteyen, 16-70 yaş aralığında herkes bu sigorta kapsamına alınabilir.

Teminatlar

 • Kaza sonucu vefat teminatı
 • Kaza sonucu daimi maluliyet teminatı
 • Acil yardım hizmeti teminatı

Teminat ve Prim Tutarı

Prim bedeli, beş paket halinde sunulmaktadır.

Ürün Paket Türü Teminat Tutarı Prim Tutarı
Paket 0 1.500 TL 45 TL
Paket 1 10.000 TL 100 TL
Paket 2 20.000 TL 175 TL
Paket 3 50.000 TL 415 TL
Paket 4 75.000 TL 620 TL
Paket 5 100.000 TL 825 TL

Ek Fayda Hizmetleri (Asistans Hizmetleri)

 • Diş sağlığı
 • Göz sağlığı
 • Sağlıklı beslenme destek
 • Psikolojik danışmanlık
 • İndirimli check-up
 • Medikal ikinci görüş
 • Medikal asistans
 • Akaryakıt indirimi
 • Hobi merkezleri