halkbank zaman aşımına uğrayan mevduat emanet ve alacaklar

Mevduatlar, Emanet ve Alacaklar

Mevduatlar, Emanet ve Alacaklar

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden itibaren 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir. 2021 yılı itibariyle zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi, Bankamız internet sitesinde dört ay müddetle ilan edilecektir.

Listede bulunan mudilerimizin en geç 15 Haziran 2022 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir.

15 Haziran 2022 tarihine kadar işlem yapılmaması halinde yasa gereği zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Müşterilerimize duyurulur.


Aşağıdaki alana adınızı , soyadınızı ve yıl seçiminizi yazarak arama yapabilirsiniz.                         

Ad Soyad