halkbank mevduat sigortası

Mevduat Sigortası

Mevduat Sigortası

Mevduat Sigortası Nedir?

25.09.2019 tarih ve 30899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının her bir gerçek kişi için 200 Bin Türk Lirası’na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.