halkbank kktc mevduat

KKTC Mevduat

KKTC Mevduat

Tasarruf Mevduatınız Sigorta Altında

Yurt İçi Şubelerde gerçek kişiler tarafından bu ad altında açtırılan, ticari işlemlere konu olmayan ve yasa ile oluşturulan ve/veya Bakanlar Kurulu tarafından hayır kurumu olarak ilan edilen hayır kurumlarına ve fonlara ait bankalarda ki her hesap için 20.000 € (Yirmi Bin Euro) olmak üzere “Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu”(TMSFİF)’nun sigortası altındadır. 

Sigorta Kapsamı Dışında Olan Mevduatlar

Bir bankanın sermayesinin %10 (Yüzde On) ve daha fazlasına sahip ortakları ile Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına, iç ve dış denetçilerine ve bunların ana, baba, eş ve çocuklarına ait o bankadaki tasarruf mevduatı, Fonun sigortası kapsamında değildir.

Mevduat Bankaları, yurt dışında kurulu finansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik kişilerden mevduat kabul edemezler.

Sigortadan Yapılacak Ödemeler

Fon tarafından devralınan bankalarda sigorta kapsamındaki mevduatın ödeme biçim ve koşulları, Fondaki nakit olanakları dikkate alınarak Fon Yönetim Kurulunca hazırlanıp Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzük ile belirlenir.

KKTC Merkez Bankası 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasının verdiği yetkiye dayanarak 11.10.2019 tarihli  Mevduat ve Zamanaşımına İlişkin Tebliğ ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

Mevduat ve Zamanaşımına ilişkin Tebliğ (R.G. 144  11.10.2019)

Tasarruf Mevduatı Sigortası  ve Finansal İstikrar

KKTC Bankacılık Yasası