halkbank gençliğin bes'i

Gençliğin BES'i

Gençliğin BES'i

Nedir?

Gençliğin BES’i Planı 18 - 26 yaş arası, geleceği için erken yaşta tasarruf etmek isteyen tüm gençlerin katılabileceği emeklilik planıdır.

Asgari Katılım Payı

Bu plan kapsamında asgari katkı payı 50 TL'dir. 

Kesintiler

Gençliğin BES’i Emeklilik Planı kapsamında yönetim gider kesintisi ve ödemeye ara verme kesintisi uygulanmamaktadır. Ertelenmiş giriş aidatı ise katılımcının ilk 5 yıl içerisinde sistemden erken ayrılması durumunda birikimi üzerinden yapılacaktır. Fon toplam gider kesintisi ise sözleşme yürürlük süresince uygulanmaktadır.

Birikim Üzerinden Yapılacak Kesintiler ( İlk 5 Yıl İçin )
Yönetim Gider Kesintisi Ara Verme Durumunda  Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı 
YOK YOK AABÜ %1,5*5


Birikim Üzerinden Yapılacak Kesintiler (İlk 5 Yıl için)

Peşin Giriş Aidatı: Gençliğin BES’i Emeklilik Planı kapsamında peşin giriş aidatı bulunmamaktadır.
 
Ertelenmiş Giriş Aidatı: Bu plan kapsamında kesinti üst limiti hesaplanırken; her yıl için Aylık Brüt Asgari Ücretin %1,5’ine karşılık gelen tutar dikkate alınır. Çıkış tarihini takip eden yılların ABÜ tutarları için ise ayrılma yılına ilişkin ABÜ tutarı dikkate alınır. Ertelenmiş giriş aidatı tutarı katılımcının  birikimlerinden indirilerek alınır. 5. yılını tamamlayan sözleşmeler için ertelenmiş giriş aidatı kesintisi uygulanmaz. Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için ertelenmiş giriş aidatı alınabilir.
 
Yönetim Gider Kesintisi: Bu plan kapsamında yönetim gideri kesintisi uygulanmamaktadır. 
 
Ödemeye Ara Verme Kesintisi: Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Bu plan kapsamında ödemeye ara verme kesintisi uygulanmamaktadır.
 
Plan Kapsamında Sunulan Fonlar ve Fon Toplam Gider Kesintisi

FONLAR FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ
Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF %0,00510 Günlük (%1,8615 Yıllık) %0,00523 Günlük (%1,91 Yıllık)
Dinamik Değişken EYF %0,00590 Günlük (%2,1535 Yıllık) %0,00624 Günlük (%2,28 Yıllık)
Hisse Senedi EYF %0,00590 Günlük (%2,1535 Yıllık) %0,00624 Günlük (%2,28 Yıllık)
Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF %0,00510 Günlük (%1,8615 Yıllık) %0,00523 Günlük (%1,91 Yıllık)
Para Piyasası EYF %0,00250 Günlük (%0,9125 Yıllık) %0,00298 Günlük (%1,09 Yıllık)
Temkinli Değişken EYF %0,00480 Günlük (%1,752 Yıllık) %0,00523 Günlük (%1,91 Yıllık)
Altın Katılım EYF %0,00250 Günlük (%0,9125 Yıllık)) %0,00298 Günlük (%1,09 Yıllık)
Katkı EYF %0,00099 Günlük (%0,361 Yıllık) %0,001 Günlük (%0,365 Yıllık)

 

KATILIM FONLARI FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ
Katılım Standart EYF %0,00510 Günlük (%1,8615 Yıllık) %0,00523 Günlük (%1,91 Yıllık)
Katılım Dinamik Değişken EYF % 0,00616 Günlük (%2,25 Yıllık) % 0,00625 Günlük (%2,28 Yıllık)
Katılım Hisse EYF % 0,00616 Günlük (%2,25 Yıllık) % 0,00625 Günlük (%2,28 Yıllık)
Altın Katılım EYF %0,00250 Günlük (%0,9125 Yıllık)) %0,00298 Günlük (%1,09 Yıllık)
Katılım Katkı EYF %0,00099 Günlük (%0,361 Yıllık) %0,001 Günlük (%0,365 Yıllık)


İadeler

Fon Toplam Gider Kesinti İadesi: Sözleşmenin 6. yılından itibaren fon toplam gider kesintisine ilişkin iade başlar. Fon toplam gider kesintisi şirketçe sözleşmenin 6. yılından itibaren yıllık olarak %2,5 oranında katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir. Sözleşmenin 6. yıldan sonra ayrılması durumunda ise son yıl dönümünden ayrılma tarihine kadar yapılan fon toplam gider kesintisi ilgili yılın iade oranına bağlı olarak katılımcının hesabına iade edilir.
 
Fon Karma Seçeneklerimiz

  FON KARMALARI
  Temkinli Dengeli Atak Agresif
FONLAR 1 2 1 2 1 2
Para Piyasası 100%            
Dinamik Değişken EYF       100%      
Hisse Senedi EYF           100%  
Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF     100%        
Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF         100%    
Temkinli Değişken EYF   100%          
Altın Katılım EYF             100%

 

  FON KARMALARI
  Temkinli Dengeli Atak Agresif
KATILIM FONLAR 1 2
Katılım Standart EYF 100% 75%      
Katılım Dinamik Değişken EYF   25% 100%    
Katılım Hisse EYF       100%  
Altın Katılım EYF         100%

Fon karma seçimi yapmayan katılımcılarımız için standart olarak %100 Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ve katılım fonlarda standart olarak %100 Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu tercih edilecektir.