halkbank sıkça sorulan sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Katılımcı tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine ödenen katkı payının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.

Katılımcı adına ödenen katkı payının %25’i, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, devlet katkısı olarak hesaplanır.
 

Ödenen Aylık Katkı Payı Tutarı (TL) Aylık Devlet Katkısı (TL) Devlet Katkısı Dahil Aylık Birikim (TL)
200 50 250
600 150 750
1.600 400 2.000
2.500 625 7.500

Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yılın toplam brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez. (2020 yılı için brüt asgari ücret 2.943 TL’dir.)

Örnek:

  • Brüt asgari ücret: 2.943 TL
  • Yıllık brüt asgari ücret: 2.943 x 12 = 35.316 TL
  • Yıllık devlet katkısı: 35.316 TL x %25 = 8.829 TL

Devlet katkısı limiti hesabı katılımcı bazında yapılır.

Bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamında olan tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler.

Evet, 1 Ocak 2016 tarihine kadar sistemden ayrılmayan katılımcıların sözleşmelerine bu tarih itibarıyla 2013 yılından önce geçirilen süreye bağlı olarak devlet katkısı hak kazanma esas süresine aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde süre eklemesi yapılır.
 

1 Ocak 2013’ten Önce Sistemde Geçirilen Süre  Eklenen Süre
3 yıldan fazla 6 yıldan az (6 yıl dahil) 1 yıl
6 yıldan fazla 10 yıldan az(10 yıl dahil) 2 yıl
10 yıldan fazla 3 yıl

Örnek:

01.01.2009 yılında Bireysel Emeklilik Sözleşmesi başlatmış olan müşterimizin 01.07.2016 tarihinde Bireysel Emeklilikten ayrılması halinde, devlet katkısı için sistemde kalma süresi  kaç yıl olarak hesaplanır?

2013 yılından itibaren 3 yıl, bu tarihten önceki süre için ilave edilecek olan 1 yıl ile birlikte toplam 4 yıl olarak  hesaplanır.

Bireysel emeklilik katılımcıları, devlet katkısından 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yararlanabilecektir. Geçmiş dönemler için bir katkı sağlanmayacaktır.

Hayır, devlet katkısı hesabındaki tutarlar haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.