halkbank bes nedir

BES Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi

 • Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulmuştur ve tamamen gönüllü katılım esasına dayalıdır.
 • Bu sisteme, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler katılabilir.
 • Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmanız için, sisteme ilk giriş tarihinizden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız gerekir. Emeklilik hakkınızı ileri bir tarihte de kullanabilirsiniz.
 • 01 Ocak 2013 itibari ile Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları için daha avantajlı bir dönem başladı. Bireysel Emeklilik hesabına yatırılan her katkı payı için devlet %25 oranında katkı sağlıyor. Devlet Katkısı'nın üst limiti Aylık Brüt Asgari Ücretin %25'i kadardır.
 • Emekliliğe hak kazandığınızda elde edeceğiniz birikim tutarı, sisteme giriş yaşınız ve ödeme tutarınıza bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Bireysel Emeklilik Sistemi, rahat bir emeklilik dönemi için bireylerin çalışma yaşamları süresince birikim yapmasını sağlayan, Sosyal Güvenlik Sisteminin tamamlayıcısı olarak emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayan özel emeklilik sistemidir.

Bu sayede ikinci bir emeklilik hakkı elde eder, emeklilik dönemlerinizde de aktif çalışma döneminizdeki yaşam standardınızı koruyabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminizde kullanmanıza yönelik bireysel tasarruflarınız için avantajlı ve çeşitli seçenekler sunar. Birikimleriniz risk tercihleriniz doğrultusunda sizin seçtiğiniz planlar dahilinde yine sizin seçtiğiniz fonlara yönlendirilir. Fonlar uzmanlar tarafından yönetilir.

Sistemin İşleyişi

 • BES, birikimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır.
 • Bireysel emeklilik hesabınıza yaptığınız katkı payı ödemeleriniz sizin seçtiniz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir.
 • 10 yıl boyunca sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız halinde emekliliğe hak kazanırsınız.
 • Emeklilik hakkını elde ettiğinizde emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizi toplu olarak veya belirli bir program çerçevesinde alabileceğiniz gibi yaptıracağınız yıllık gelir sigortası ile ömür boyu veya belirli süreler için düzenli olarak emekli maaşı alabilirsiniz.

Bireysel emeklilik sisteminde 1 Ocak 2013’ten itibaren başka hiçbir yatırım aracında olmayan devlet katkısı uygulaması başladı. Artık sisteme yatıracağınız her katkı payı tutarının %25’i kadar ek bir tutar sözleşmenize bağlı devlet katkısı hesabınızda biriktiriliyor.

Kesintisiz Dönem

 • 01.01.2016 itibariyle sistemde 5 yılını dolduran bireysel emeklilik katılımcısından Yönetim Gider Kesinti ve Giriş Aidatı alınmıyor.
 • İlk 5 yıllık süre içerisinde yapılacak yıllık Yönetim Gider Kesintisi ve Giriş Aidatı Kesintisinin toplam tutarı maksimum ilgili yılın ilk 6 ayı için geçerli Asgari Brüt Ücretin %8.5’i kadar uygulanabilir.

Fon Toplam Gider Kesintisi İadesi

 • Sözleşmenin 6. Yılından itibaren fon toplam gider kesintisine ilişkin iade başlar. Fon toplam gider kesintisi şirketçe sözleşmenin 6. Yılından itibaren yıllık olarak %2.5 oranında katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir.
 • Sözleşmenin 6. Yıldan sonra ayrılması durumunda ise son yıl dönümünden ayrılma tarihine kadar yapılan fon toplam gider kesintisi ilk yılın iade oranına bağlı olarak katılımcının hesabına iade edilir. İade oranı her yıl bir önceki yılda geçerli olan iade oranın 2.5 puan arttırılması suretiyle uygulanır. 15. Yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanacaktır.

 

Sözleşme Yılı İade Oranı
6. yıl %2.5
7. yıl %5
8. yıl %7.5
9. yıl %10
10. yıl %12.5
11. yıl %15
12. yıl %17.5
13. yıl %20
14. yıl %22.5
15. yıl ve sonrası için %25
 • Kesintinin hesaplama tarihi itibariyle mevcut bulunan birikim %1,1 in altında kalan kısmı için iade uygulanmaz. İlgili iade yapılırken fon portföyünden yapılan zorunlu harcamalar iade hesaplamasına konu edilmez.
 • İade oranı 01.01.2021 tarihinden itibaren ilk 5 yılını tamamlayan Bireysel Emeklilik Sözleşmelerine uygulanacaktır.

Toplam Kesintilerin Devlet Katkısı Birikimi İle Sınırlandırılması

Bireysel  Emeklilik Sözleşmesinin yürürlük tarihinden sonlanma tarihine kadar yapılacak toplam kesinti tutarı, sonlanma tarihindeki Devlet Katkısı Hesabında bulunan birikimin belli bir oranını aşamayacak.

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran
6 %60
7 %70
8 %80
9 %90
10+ %100
 • Bireysek Emeklilik Sözleşmeleri  için kontroller 01.01.2021 tarihi itibariyle başlayacaktır.
 • 01.01.2016 tarihi itibariyle mevcutta bulunan birikimler ve bunların getirilerden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler dikkate alınmaz.
 • Kontrol tarihi itibariyle toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler için limit kontrolü yapılmayacak.
 • İşveren grup emeklilik sertifikalarında kontrol yok.
 • Limitler belirlenirken sözleşmenin sistemde geçirdiği süre dikkate alınacak.
 • Düzensiz ödeme içeren sözleşmeler için limit kontrolü yapılmayacak.

Düzenli Ödeme Esası

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, vadesinde ödenmeyen katkı payının, ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde, ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Düzensiz ödeme durumunda olan sözleşmeleriniz için 01.01.2021 tarihinde başlanacak olan Devlet katkısı ile ilişkilendirilen kesintiye ilişkin üst sınır kontrolü kapsamında, kesinti iadelerinden faydalanmanız mümkün olmayacaktır.

Düzensiz ödeme durumunda olan bir sözleşme için, geçmişte ödemesi öngörülen ancak ödenmeyen vade/vadelere ait katkı payı tutarlarının tamamının ödenmesi halinde sözleşmenin düzenli ödeme durumuna geçtiği kabul edilir. Bu sayede 2021 yılından sonra iade haklarınızdan faydalanmış olacaksınız.