Skip to content

ENTEGRE
RAPORU

2020

Home

ENTEGRE
RAPORU

2020

Home

HALKBANK HAKKINDA

Cumhuriyetin ilk yıllarının ağır ekonomik şartlarında, dengeli bir toplum yapısının gereğinin bilincinde olan ülkemizde küçük esnaf ve sanatkârların desteklenmesi ve halk bankacılığının geliştirilmesi hedefiyle esnaf-sanatkâr ve küçük meslek sahibine kaynak aktarmak ve sermaye birikimini başlatmak amacıyla 1938 yılında faaliyetine başlayan Halkbank, ülkede Halk Bankacılığı kavramını oluşturmuş, 1950’ye kadar Halk Sandıkları kanalıyla kredi hizmetleri vermiştir.

2020 ODAK KONULARI

Bankacılık sektörü, operasyonları gereği tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmak gibi önemli bir misyona sahiptir ve bu misyonu başarı ile yerine getirebilmesi için her türlü gelişim ve değişime hızlı adapte olmalıdır.

HALKBANK’IN DEĞER YARATMA MODELİ

Cumhuriyetin ilk yıllarının ağır ekonomik şartlarında, dengeli bir toplum yapısının gereğinin bilincinde olan ülkemizde küçük esnaf ve sanatkârların desteklenmesi ve halk bankacılığının geliştirilmesi hedefiyle esnaf-sanatkâr ve küçük meslek sahibine kaynak aktarmak ve sermaye birikimini başlatmak amacıyla 1938 yılında faaliyetine başlayan Halkbank, ülkede Halk Bankacılığı kavramını oluşturmuş, 1950’ye kadar Halk Sandıkları kanalıyla kredi hizmetleri vermiştir.

FİNANSAL SERMAYE

Bankacılık sektörü, operasyonları gereği tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmak gibi önemli bir misyona sahiptir ve bu misyonu başarı ile yerine getirebilmesi için her türlü gelişim ve değişime hızlı adapte olmalıdır.

İNSAN SERMAYESİ

Halkbank’ın 82 yıl önce, Türkiye’yi gelecek hedeflerine ulaştırmak için çalışanlarıyla çıktığı yolculuğuna, var gücüyle çalışan ve üstün performans gösteren çalışanları ile devam etmekte bu yolculukta yaşadığı zor dönemleri de yine çalışanları ile göğüslemektedir. Sağladığı kariyer ve performans yönetimi sistemleriyle

 

SOSYAL VE İLİŞKİSEL SERMAYE

Türkiye ile büyüyen Halkbank, 2020 yılında da başta müşterileri olmak üzere tüm paydaş gruplarında şeffaflık ilkelerine dayandırdığı sosyal ve ilişkisel sermayesiyle değer yaratmaya devam etmiştir.

FİKRİ SERMAYE

Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı salgın döneminde değişen günlük hayat ve iş yapış şekilleri dijitalleşmeye yapılan yatırımların önemini bir kez daha göstermektedir.

ÜRETİLMİŞ SERMAYE

Halkbank hizmet kalitesini sürekli artırdığı şube ve ATM’lerinden oluşan üretilmiş sermaye ögesiyle Türkiye ekonomisine değer yaratmaktadır.

DOĞAL SERMAYE

Halkbank, bankacılık operasyonlarından kaynaklanan çevresel etkilerini en aza indirmek için kurumsal politikalarından taviz vermemektedir.