Skip to content

Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı’nın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Azalan doğal kaynaklara karşın giderek artan tüketim taleplerine yanıt verebilmek, günümüzün en büyük problemlerinden biri haline gelmiştir. Doğal hayatı tahrip etmeden ve biyoçeşitliliği tehlikeye atmadan talepleri karşılamaya çabalarken, 2020 yılında COVID-19 salgını ile de mücadele etmek zorunda kaldık. Ülkemizin ve dünyanın COVID-19 salgınına karşı verdiği bu zorlu mücadelede Halkbank olarak paydaşlarımızın yanında olmaya devam ettik.

Kurumsal yönetişim anlayışımızı pekiştirdiğimiz bu zorlu dönemde bir yeniliğe daha imza attık ve ilk Entegre Raporu’muzu yayınladık. Raporumuzu, Değer Raporlaması Vakfı’nın (Value Reporting Foundation – VRF) Entegre Raporlama Çerçevesi’ne (<IR Framework>)  bağlı kalarak finansal ve finansal olmayan performansımızı içerecek şekilde hazırladık. Buna ek olarak sürdürülebilirlik içeriklerimiz Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından yayımlanan GRI Standards – Temel (Core) seviyesinde konsolide edilmiş olup, yıllık olarak raporlamaya devam etmeyi sürdüreceğiz. Raporumuzun hazırlık sürecinde kurum içi ilgili tüm birimlerimizle bir araya gelerek entegre değer yaratma anlayışımızı oluşturduk. İş operasyonlarımızın sonucu belirlediğimiz 6 sermaye öğesinde yarattığımız değeri, Halkbank’ın Değer Yaratma Modeli bölümünde detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Sahip olduğumuz misyona paralel şekilde operasyonlarımız gereği tüm paydaşlarımızın sürdürülebilir kalkınması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunu yaparken sadece bugünü değil geleceği de tasarlıyor, planlarımızı kısa, orta ve uzun vadeli olacak şekilde belirliyoruz. Bu süreçte sektörümüzün risk ve fırsatlarını değerlendirirken dış etkileri de hesaba katıp çevik yönetim anlayışımızla hareket ediyoruz. 2020 yılını etkisi altına alan COVID-19 salgını başta olmak üzere kısa vadede daha da ön plana çıkacağını tahmin ettiğimiz Yerel Ekonomi İçin Değer Yaratma, İklim Değişikliği, Dijitalleşme ve Siber Güvenlik konularındaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz.

Bankamızın 2020 yılı Sürdürülebilirlik Önceliklerini belirlerken Koordinasyon Grubu liderliğinde kilit paydaş gruplarıyla birebir iletişimde olan Daire Başkanlıklarından yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen bir çalıştay gerçekleştirdik. Devamında Halkbank’ın Üst Yönetim bakış açısını temsil eden Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleriyle anket çalışması düzenledik. Hepsinin sonucu olarak “KOBİ Bankacılığı ile Değer Yaratmak”, “Kurumsal Strateji ile Sürdürülebilirlik Stratejisinin Entegrasyonu”, “Risk ve Kriz Yönetimi”, “Bilgi Güvenliği” ve “Dijital Dönüşüm” konularının öneminin arttığını gözlemledik. 2020 Odak Konularımız ile örtüşen öncelikli konularımızın dağılımını Halkbank’ın Öncelikli Sürdürülebilirlik Konuları bölümünden inceleyebilirsiniz.

Birleşmiş Milletler’in hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma hedefimizi hem kurum içi hem kurum dışı faaliyetlerimize yansıtıyoruz. Projelerimiz ve politikalarımızla hem müşterilerimizin hem de Türkiye’nin kalkınması için yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Saygılarımla

Himmet KARADAĞ