Skip to content

2020 ODAK KONULARI

COVID-19

Halkbank, küresel boyutta yaşanan zorluklara rağmen “Önce Halk, Sonra Bankayız” ilkesinden vazgeçmeyerek sorumlu bankacılık anlayışı ile toplumun her kesiminden müşterisine sağladığı kapsamlı ürün ve hizmetlerle değer yaratmaya devam etmiştir. Özellikle 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle değişen müşteri talep ve beklentilerini karşılayacak dijital ödeme ve tahsilat sistemlerini hızlıca operasyonlarına entegre etmiştir. Salgından olumsuz etkilenen tüm sektörleri ayakta tutmak ve bunun etkilerini azaltmak amacıyla KOBİ ve esnafa desteğini artırarak sürdüren Halkbank, sadece kağıt üstünde değil, gönüllerde de büyümüştür. Tüm bunların yanında; COVID-19 virüsünün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü yönergelerini referans alarak aldığı bir dizi önlem ile Genel Müdürlük Hizmet Binaları için “COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazanmıştır. Banka, odak alanlarında hayata geçirdiği uygulamalarla salgın döneminde yaşanan olumsuz durumu asgari seviyeye indirmiş ve kesintisiz hizmet sağlamaya devam etmiştir.

YEREL EKONOMİ İÇİN DEĞER YARATMA

Halkbank, tüm dünyayı etkisine altına alan salgın döneminde, değişen çalışma şartlarına hızla adapte olunarak hem ofislerden hem evlerden hiçbir kesintiye mahal vermeden var gücüyle çalışmaya devam edilmiştir. Bu kapsamda dijital kanallar üzerinden 100 binden fazla kredi ödemesi sağlanmıştır. Ayrıca, ihracat faaliyetlerinde bulunan KOBİ ve firmalar için çeşitli ihracat kredi destekleri sağlanmış, geniş uluslararası muhabir banka ağı ile ihtiyaç duyulan kaynakların en hızlı ve en uygun sağlanabilmesi için uluslararası kurumlar ile iletişime devam edilmiştir.

  • Toplam 3,1 milyon müşteriye140 milyar TL’lik destek
  • 680 Milyar TL Toplam Aktifler – Aktif büyüklükte üçüncü banka
  • 850 bin müşterinin 40,1 milyar TL tutarındaki kredi ödemeleri ertelenmiş veya yapılandırılmıştır.
  • KOBİ Bankacılığı’nda %21,6 ile rekor pazar payı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin bilincinde olan Halkbank bu alandaki çabalarına kendi operasyonlarındaki iyileştirme projelerini hayata geçirerek başlamıştır. Hayata geçirdiği tasarruf çalışmalarıyla 475.964 ton CO2 e emisyonun salımının önüne geçmiştir. Bu çerçevede Türkiye’de bir ilk olarak evden çalışma kaynaklı emisyonları; ekipman kullanımı, ısıtma için kullanılan doğal gaz tüketimi ve klimaların elektrik tüketimleri baz alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Halkbank yenilenebilir enerji projelerine sağlanan finansman destekleri ile hem Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azalmasını hem de operasyonlarından doğan emisyonu en aza indirmeyi amaçlamaktadır. 2020 yılında 780.270.384 kWh elektrik enerjisinin yenilenebilir kaynaklarla üretilmesine destek olmuştur. Banka 10 milyon ve üzeri olan yatırım taleplerinde belirlediği sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda inceleme yapmaktadır. Bu kapsamda, 2020 yılı sonu itibarıyla 332,9 milyon TL yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredisi kullandırılmıştır.

DİJİTALLEŞME

21. yüzyılda hız kazanan teknolojik gelişmeler COVID-19 salgını ile beraber büyük bir ivme kazanmış olup günlük yaşam ve iş akış biçimlerinde büyük değişiklikler yaratmıştır. Bu değişim sürecinin gerisinde kalmayarak ürün ve hizmetlerde birçok yenilikler sağlanmış, dijital bankacılık işlem kapasitesini güçlendirilmiştir. Müşterilere şubeye gitmeye gerek kalmadan hizmet sağlayan Halkbank, 2020 yılı itibarıyla 3,8 milyon dijital bankacılık müşterisine sahip olup, pandemi sürecinde bu kanallardan 2 milyon TL krediyle paydaşlarına yarattığı değeri kesintisiz sürdürmüştür. Ayrıca hayata geçirdiği çalışmalarla Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılında ulaşılması amaçlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunmaktadır. Başlattığı Dijital Dönüşüm yolculuğu sayesinde kullanılan sözleşme ve formları da dijital ortama taşınarak kağıt tasarrufu sağlanmış ve ormansızlaşmayla mücadeleye destek olmuştur.

SİBER GÜVENLİK

Bankacılık sektörünün temel unsuru olan “Güven” konusundaki hassasiyetin bilincinde olan Halkbank, tüm dijital faaliyetlerinde veri güvenliğini öncelikli konuları arasında yer vermektedir. Müşterilerin veri gizliliğine gösterilen yoğun hassasiyet, sahip olunan ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi belgesiyle kanıtlanmıştır. Bu hassasiyetin devamlılığı için mobil bankacılık ve internet bankacılığı platformlarının güvenlik altyapısının iyileştirilmesi ve güçlenmesi için büyük bir kaynak ayırılmaktadır. Müşterisinden aldığı güvenle büyüyen Banka, 3,8 milyon dijital bankacılık müşterisine kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Yapılan her dijital işlem siber güvenlik politikaları ile korunmakta olup ve kesintisiz güvenli hizmet sağlanabilmesi için sürekli denetlenmektedir.