Skip to content

Genel Müdür’ün Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Bu yıl birincisini yayınladığımız Halkbank Entegre Raporu’muzda finansal ve finansal olmayan performansımızı, Değer Raporlaması Vakfı’nın (Value Reporting Foundation – VRF) Entegre Raporlama Çerçevesi (<IR Framework>)  kapsamında açıklıyoruz. Belirlediğimiz 6 sermaye öğesiyle yürüttüğümüz faaliyetlerimiz sonucunda yarattığımız değeri, paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.

2020 yılında tüm paydaşlarımıza sağladığımız katkının sürekliliğini sağlamak için, sektörde yaşanan her türlü gelişim ve değişime hızlı şekilde adapte olduk. Pandemi sebebiyle küresel olarak yaşanılan olumsuz havadan, sahip olduğumuz sorumlu bankacılık anlayışımız ve çevik operasyon yapımızla güçlü şekilde çıkmayı başardık. Sadece bugünü değil geleceği de düşünerek Yerel Ekonomi İçin Değer Yaratma, İklim Değişikliği, Dijitalleşme ve Siber Güvenlik başlıklarını odak konularımız arasına aldık.

Pandemi kapsamında hayata geçirilen kısıtlamalar dolayısıyla ekonomik yönden en çok etkilenen ve faaliyet odağımızda yer alan KOBİ, esnaf ve sanatkârları bu dönemde de asla yalnız bırakmadık ve Destek Paketleri ile özel çözümler yarattık. Salgından etkilenen reel sektördeki paydaşlarımıza, şubelerimize gelmelerine gerek kalmadan dijital ürünlerimizle destek sağladık. Sadece kâğıt üstünde değil müşterilerimizin gönlünde de büyüdüğümüzü gördük. 2020’de 2,5 milyon yeni müşteri kazandık. Yine bu dönemde; ticari kart alanında yaptığımız büyük atılımla 1 milyonun üzerinde ticari kart müşterisine ulaşarak, ticari kart sayısında sektörün ikinci bankası konumuna yükseldik. Yaşanan tüm başarılarla yetinmeyerek Bankamızın ticari krediler içerisindeki KOBİ kredilerinin payını %52,7’ye çıkardık 2021 yılı için bu payı %60’a çıkarmayı kendimize hedef belirledik. İçinde bulunduğumuz sektörün gereklilikleri ve sahip olduğumuz misyonla ülkemize karşı sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda performansımızı zorlu sürece rağmen örnek olacak şekilde artırdık. Aynı zamanda halkımıza 322 milyar TL’nin üzerinde nakdi finansman desteği sağlarken 850 bin işletme ve bireysel müşterimizin 40,1 milyar TL’lik kredi ödemesini erteleyerek bize güvenebileceklerini bir kez daha gösterdik.

Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı salgın döneminde değişen günlük hayat ve iş yapış şekilleri dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların ne denli önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Dijitalleşme çalışmalarımızı kültürel bir değişim süreci olarak ele alıyor ve Dijital Dönüşüm yolculuğumuza kararlı adımlarla devam ediyoruz. COVID-19 salgınının getirdiği olumsuz etkilere rağmen müşterilerimize en iyi, en hızlı ve en gelişmiş ürün ve hizmetleri sunarak yarattığımız değeri artırmayı sürdürüyoruz.

Başta kendisi ve aile üyeleri COVID-19’a yakalanan çalışanlarımız olmak üzere, tüm çalışanlarımıza sağlık danışmanlığı ve psiko-sosyal destek hizmetleri vermek amacıyla kurduğumuz “Sosyal Destek Servisi” etkili şekilde çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, Organ bağışı duyarlılığının artırılmasından, sokak hayvanlarının korunmasına kadar çok sayıda alanda sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. “Önce Halk, Sonra Bankayız” sloganı ile somutlaştırdığımız çalışma anlayışımızla, halkımıza, çalışanlarımıza ve doğaya öncelik vermeye, her zaman paydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

 Saygılarımla

Osman ARSLAN