Skip to content

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Daha önce hiç olmadığı kadar farklı ve değişimlerin yaşandığı bir yılı ardımızda bıraktık. Yeni bir 10 yılın kapısını araladığımız bu sene dijitalleşme, veri güvenliği, makro ekonomik dengeler ve sürdürülebilirlik konuları gündemin üst sıralarını kaplarken tartışmasız en çok konuştuğumuz konu COVID-19 salgını oldu. Ülkemizde başlayan aşılama çalışmaları, zorlu mücadelelerin verildiği bu salgın döneminde hepimize umudu yeniden hatırlattı.

Hem iyimserliğin arttığı hem de belirsizliğin devam ettiği günlerde, Dünya Bankası 2020 makro ekonomik verileri değerlendirerek küresel daralma tahminini -%5,2’den, -%4,3’e çevirdi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 2021 yılında yukarı yönlü bir büyüme bekleniyor. Öte yandan IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’na göre Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini %6 olarak açıklaması Türkiye ekonomisinde uygulanan politikaların ne denli pozitif etki yarattığını gösteren bir gelişme oldu.

 Salgın sürecinde Merkez Bankası ekonominin üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için parasal genişleme yolunu tercih etti. Bununla beraber son çeyrekte hükümet doğrudan ödemeler, kredi garanti fonu, vergi indirimleri ve vergi ertelemeleri içeren 562 milyar TL’lik İstikrar Kalkanı Paketi’ni hayata geçirdi. Ülkemizde Mart ayında ilk vakanın görülmesinin ardından yılsonuna kadar sosyal koruma kalkanı kapsamındaki çalışanlara ve hanelere yaklaşık 45,5 milyar TL ödeme yapıldı. Virüsün yarattığı olağanüstü bu durumun ilk saflarında sağlıkçılarımız yer alırken biz de sorumlu bankacılık anlayışımız gereği devreye alınan tüm ekonomik uygulamaların tamamlayıcısı olarak görevimizi sürdürdük. Sağladığımız ürün ve hizmetleri kesintisiz şekilde müşterilerimize aktarmak amacıyla dijital dönüşüm yolculuğumuzun çıktıları olan dijital ve alternatif dağıtım kanallarından yararlandık. Bu kapsamda özellikle KOBİ’lerimizin dijital ve mobil kanallardan tüm talep ve beklentilerine yanıt vermeye çalıştık. Kuruluşumuzun ilk gününden beri Halkın Bankası olarak çıktığımız bu yoldan salgın döneminde de emin adımlarla yürütmeye devam ettik.

Misyonumuz gereği ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalara imza atmayı aynı zamanda tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Zorlu günleri nitelikli çalışanlarımızın desteği ve müşterilerimizin bize duyduğu güvenle hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Bu dönemde başta kahramanca mücadele eden çalışanlarımıza ve destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla

Süleyman ÖZDİL