Skip to content

DOĞAL SERMAYE

  • Bankamız tarafından değerlendirilmeye alınan yenilenebilir enerji santralleri sayesinde yaklaşık 0,47 milyon ton emisyon azaltımı sağlanmıştır.
  • Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine toplam 332,9 Milyon TL nakit yatırım kredisi kullandırılmıştır.
  • Bilgisayar ekranları Ctrl+Alt+Delete tuşu ile kapatılarak elektrik enerjisinden 1.673.296 saatlik tasarruf sağlanmıştır
Kullandırım Amacı
Yıllar-Bazında
su-tuketim