Skip to content

FİNANSAL SERMAYE

  • Bankamız aktiflerini 2020 yılında 680 milyar TL’ye yükselterek aktif büyüklük açısından en büyük 3. banka olmuştur.
  • KOBİ kredilerinde 2020 sonu itibariyle pazar payının %21,6’sına sahip olarak geçtiğimiz seneye göre yüzde 17’lik büyüme kaydetmiştir.
  • 850 bin müşteriye 40,1 milyar TL tutarında kredi ödeme ertelemesi veya yapılandırma imkânı