halkbank devlet katkısı nedir

Devlet Katkısı Nedir?

Nedir?

Devlet katkısı, devletin, tüm bireysel emeklilik katılımcılarına bireysel emekliliğin teşvik edilmesi amacıyla yapacağı destek ödemesidir. Devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılacak bu ödeme hiçbir şekilde haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek veya iflas masasına dâhil edilemeyecektir.

Devlet Katkısı Oranları

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 22.01.2022 tarihi itibarıyla Devlet Katkısı oranı %30’a çıkarılmıştır. Devlet katkısının üst limiti, aylık brüt asgari ücretin %30'u kadar olacaktır. Katılımcı birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olsa dahi, devlet katkısı miktarı yıllık brüt asgari ücretin %30’unu geçemez. Bu durumda devlet katkısı, katılımcının toplam katkı payının sözleşmeler arasındaki dağılımına göre paylaştırılacaktır.

Devlet Katkısının Hesaplara Aktarımı

Katılımcı, bireysel emeklilik hesabına ödeme yaptığı zaman, bu ödeme miktarı emeklilik şirketlerince Emeklilik Gözetim Merkezi'ne (EGM) bildirilir. EGM tarafından hesaplanan devlet katkısı, katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılır. Devlet katkısı, katılımcılarının bireysel emeklilik hesapları altında bir alt hesaba yatırılır.

​Kimler faydalanabilir?

Bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm katılımcılar belirlenen limit dâhilinde devlet katkısından faydalanabilirler. 7 Haziran 2013 tarihinde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, mavi kart sahibi katılımcıların katkı payı ödemeleri de devlet katkısı hesaplamasına dâhil edilmektedir.