halkbank devlet katkısı nedir

Devlet Katkısı Nedir?

Nedir?

Devlet katkısı, devletin tüm bireysel emeklilik katılımcılarına, bireysel emekliliğin teşvik edilmesi amacıyla yapacağı destek ödemesidir. Devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılacak bu ödeme hiçbir şekilde haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek veya iflas masasına dahil edilemeyecektir.

Devlet Katkısı Oranları

01.01.2013 tarihinden itibaren devlet tarafından teşvik edilmeye başlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde  yatırılan her katkı payı için %25 oranında devlet katkısı ödemesi yapılmaktadır. Devlet katkısının üst limiti aylık brüt asgari ücretin %25'i kadar olacaktır. Katılımcı birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olsa dahi, devlet katkısı miktarı yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemez. Bu durumda devlet katkısı, katılımcının toplam katkı payının sözleşmeler arasındaki dağılımına göre paylaştırılacaktır.

Devlet Katkısının Hesaplara Aktarımı

Katılımcı, bireysel emeklilik hesabına ödeme yaptığı zaman, bu ödeme miktarı emeklilik şirketlerince Emeklilik Gözetim Merkezi'ne (EGM) bildirilir. EGM tarafından hesaplanan devlet katkısı, katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmaktadır. Devlet katkısı, katılımcılarının bireysel emeklilik hesapları altında bir alt hesaba yatırılır.

​Kimler faydalanabilir?

Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler. Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler.
7 Haziran 2013 tarihinde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, mavi kart sahibi katılımcıların katkı payı ödemeleri de devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmektedir.