KURUMSAL PROFİL

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Türkiye’de ve yabancı ülkelerde kişiye yönelik her türlü hayat sigortası ile reasürans işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 1998 yılında kurulan Şirket’in sermayesi 412 milyon TL olup Halkbank’ın sermaye payı %100’dür.

Halk Sigorta A.Ş.

Her türlü sigortacılık faaliyetinde bulunmak amacıyla 1958 yılında kurulmuş olan Şirket’in sermayesi 280 milyon TL’dir. Halkbank’ın Şirket’e iştirak payı %89,18’dir.

Halk Finansal Kiralama A.Ş.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında finansal kiralama faaliyetinde bulunmak amacıyla 1991 yılında kurulmuştur. Halkbank’ın iştirak payı %99,99’dur.Şirketin sermayesi 323 milyon TL’dir.

Halk Faktoring A.Ş.

Her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırı olmamak üzere faktoring hizmeti vermek amacıyla 20 milyon TL sermaye ile 06.06.2012 tarihinde kurulmuştur. Halkbank’ın iştirak payı %97,50’dir. Şirketin sermayesi 96 milyon TL’dir.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak, sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapmak ve borsa işlemlerini yürütmek üzere 1997 yılında kurulan Şirket’in sermayesi 104 milyon TL olup Halkbank’ın sermaye payı %99,96’dır.

Halk Varlık Kiralama A.Ş.

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, SPK’nın ilgili tebliği ve SPK’nın ilgili düzenlemeleri gereği “Kira Sertifikası” ihraç etmek amacıyla 03.10.2017 tarihinde kurulmuştur. Halkbank’ın iştirak payı %100’dür. Şirketin sermayesi 100 Bin TL’dir.

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere 2010 yılında kurulan halka açık Şirket’in sermayesi 858 milyon TL’dir. Halkbank’ın sermaye payı %71,96’dır.

Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş

Faaliyet konusu POS, ATM ve kredi kartlarının basımı, dağıtımı ve operasyonel işlemleri olan Şirket’in kuruluş tarihi 1998, sermayesi ise 26 milyon TL’dir. Halkbank’ın iştirak payı % 100’dür.