KURUMSAL PROFİL

Bankalar Arası Kart Merkezi A.Ş.

Kredi kartı ve banka kartı uygulaması içinde bulunan bankalar arasında uygulanacak prosedürleri geliştirmek, standardizasyonu sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, Türkiye genelinde uygulamalar ile yurt içi kuralları oluşturmak, bankalar arasındaki takas ve hesaplaşmayı yürütmek, yurtdışı kuruluş ve komisyonlarla ilişkiler kurmak ve gerektiğinde üyelerini bu kuruluşlarda temsil etmek olan Şirket 1990 yılında kurulmuş olup, sermayesi 14 Milyon TL’dir. Bankamızın pay oranı % 18,95’tir.

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Gelişme potansiyeli yüksek olan ve kaynak ihtiyacı içinde bulunan küçük ve orta boy işletmelerin büyümeleri için gerekli sermaye ihtiyacını ve stratejik desteği temin eden Şirket 1999 yılında kurulmuş olup, sermayesi 38 milyon TL’dir. Bankamız pay oranı % 31,47’dir.

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.

Şirketin Faaliyet amacı,Yurt içi ve yurt dışında ticari ve mali sektörün; gerçek kişilerin, kamu veya özel hukuk tüzel kişilerinin, meslek birlik ve kuruluşlarının çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilgileri yasalar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı çeşitli kaynaklardan toplamak değerlendirmek ve işlemektir.Şirket, 1995 yılında kurulmuştur. Sermayesi 7,425 milyon TL olup bankamız pay oranı % 18,18’dir.

Türk P&I Sigorta A.Ş.

Şirketin Faaliyet amacı, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre Hayat Dışı sigorta branşlarından münhasıran Su Araçları Sorumluluk Sigortası konusunda faaliyette bulunmaktır. Şirket, 31.12.2013 yılında kurulmuştur. Sermayesi 6 milyon TL olup bankamız pay oranı % 16,6667 ’dir.