KURUMSAL PROFİL

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Gelişme potansiyeli yüksek olan ve kaynak ihtiyacı içinde bulunan küçük ve orta boy işletmelerin büyümeleri için gerekli sermaye ihtiyacını ve stratejik desteği temin eden Şirket 1999 yılında kurulmuş olup, sermayesi 38 milyon TL’dir. Bankamız pay oranı % 31,47’dir.

Demir - Halk Bank (Nederland) N.V.

1992 yılında Hollanda’nın Rotterdam kentinde kurulan Demir-Halkbank’ın sermayesi 113.750.000 EUR olup, Halkbank’ın iştirak payı %30’dur.

Bankalar Arası Kart Merkezi A.Ş.

Kredi kartı ve banka kartı uygulaması içinde bulunan bankalar arasında uygulanacak prosedürleri geliştirmek, standardizasyonu sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, Türkiye genelinde uygulamalar ile yurt içi kuralları oluşturmak, bankalar arasındaki takas ve hesaplaşmayı yürütmek, yurtdışı kuruluş ve komisyonlarla ilişkiler kurmak ve gerektiğinde üyelerini bu kuruluşlarda temsil etmek olan Şirket 1990 yılında kurulmuş olup, sermayesi 30 Milyon TL’dir. Bankamızın pay oranı % 18,95’tir.

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.

Şirketin Faaliyet amacı,Yurt içi ve yurt dışında ticari ve mali sektörün; gerçek kişilerin, kamu veya özel hukuk tüzel kişilerinin, meslek birlik ve kuruluşlarının çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilgileri yasalar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı çeşitli kaynaklardan toplamak değerlendirmek ve işlemektir. Şirket, 1995 yılında kurulmuştur. Sermayesi 7,425 milyon TL olup bankamız pay oranı % 18,18’dir.

Türk P&I Sigorta A.Ş.

Şirketin Faaliyet amacı, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre Hayat Dışı sigorta branşlarından münhasıran Su Araçları Sorumluluk Sigortası konusunda faaliyette bulunmaktır. Şirket, 31.12.2013 yılında kurulmuştur. Sermayesi 8,250 milyon TL olup bankamız pay oranı % 16,6667 ’dir.

Kredi Garanti Fonu

KGF 1991 yılında kurulmuştur. Halkbank’ın iştirak payı 1,54% olup, Şirket sermayesi 318 Milyon TL’dir.

MESBAŞ

1986 yılında Mersin Serbest Bölgesi'ni işletmek amacı ile kurulmuş bir anonim şirkettir. Halka açık statüde kurulan şirketin sermayesi 10.804.320.- TL'dir. Sermayesinin %4'ü Kamu sektörüne,%96'sı özel sektöre aittir.

ALİDAŞ

Alidaş; liman işletmeciliği konusunda faaliyet göstermek üzere 10.11.2000 tarihinde kurulmuştur.

Takasbank

Takasbank’ın ödenmiş sermayesi 600 Milyon TL’dir. Banka sermayesinin % 64,1448'i Borsa İstanbul A.Ş.’ye, % 17,0427’si 11 adet Bankaya, % 18,8125'i ise 29 adet aracı kuruma aittir.

Borsa İstanbul A.Ş.

30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 138. maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş., borsacılık faaliyetleri yapmak üzere Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye'de banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip ve bu Kanunda yazılı görev ve yetkileri haiz olmak üzere "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" unvanı altında anonim şirket olarak bir banka kurulmuştur.

Sberbank

1993 yılında her türlü bankacılık faaliyetini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Eski ismi Macar Halk Bank olan şirket 2013 yılında hakim ortak Sberbank’ın ismini alarak Sberbank Macaristan (Sberbank Magyarország Zrt) olmuştur.

Visa Inc.

Visa Inc. merkezi Kaliforniya, Amerika’da bulunan çokuluslu bir finansal hizmetler şirketidir. Tüm dünya çapında 200’den fazla ülkede hizmet veren şirket çoğunlukla Visa logolu kredi ve debit kartları ile elektronik ödeme çözümleri sunmaktadır.