KURUMSAL PROFİL

  • 2012
  • 2007
  • 2004
  • 2001
  • 1998
  • 1993
  • 1992
  • 1964
  • 1950
  • 1938

2012

Bankamızın ikincil halka arzı 16 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşmiştir. Özelleştirme İdaresi’nin elinde bulundurduğu, yaklaşık %23,92 (ek satış dahil) oranındaki hissenin halka arz edilmesi sonrasında Halkbank’ın halka açıklık oranı %24,98’den %48,90’a yükselmiştir.

 

2007

2006 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile Banka’nın sermayesinde bulunan Hazine Müsteşarlığı’na ait hisselerin “blok satış” yoluyla özelleştirilmesine karar verilmesine rağmen, 2007 yılında bu karar iptal edilerek Hazine’ye ait hisselerin %25’ine kadar olan kısmının halka arz suretiyle özelleştirilmesi yoluna gidilmiştir.
10 Mayıs 2007 tarihinde yapılan ve rekor talep toplayan Halkbank halka arzı, Türk sermaye piyasalarında gerçekleşen en büyük halka arzlardan biri olmuştur. 
 

2004 

2004 yılı sonunda ise Pamukbank’ın tüm aktif-pasif, şube ve personeli ile Halkbank’a devri başarıyla tamamlanmıştır. 2000 yılında kamu bankalarının çağdaş bankacılık anlayışı ile özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmalarıyla ilgili 4603 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle Halkbank
 

2001 

2001 yılında 96 şubesi, personeli ve bilançosuyla mülga Türkiye Emlak Bankası Halkbank’a devrolmuştur.
 

1998

1998 yılında sadece borç ve yükümlülükleri ile Etibank Halkbank’a devrolmuştur.

 

1993 

1993 yılında sadece borç ve yükümlülükleri ile Sümerbank Halkbank’a devrolmuştur.
 

1992

1992 yılından itibaren Halkbank çeşitli bankaların katılımıyla bünyesini daha da genişletmiştir. Bu süreçte; 1992 yılında personeli, şubeleri, bütün aktif ve pasifleriyle TOBANK (Türkiye Öğretmenler Bankası) Halkbank’a devrolmuştur.
 

1964 

1964 yılında sermayesi artırılan ve aktif bir çalışma temposuna giren Halkbank’ın mevduat ve kredi hacmi hızla yükselmiştir.
 

1950 

1938-1950 yılları arasında Halk Sandıkları kanalı ile kredi hizmetlerini yürüten Halkbank, 1950 yılında doğrudan şube açma ve kredi kullandırma yetkisine kavuşmuştur.
 

1938 

Kalıcı bir ekonomik kalkınma, sosyal denge ve toplumsal barışın korunması amacıyla esnaf, sanatkar ve küçük meslek sahiplerine uygun koşullarla kredi verilmesi amacıyla 1933 yılında çıkartılan 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile kurulan Türkiye Halk Bankası 1938 yılında hizmet sunmaya başlamıştır.