KURUMSAL PROFİL

Değerli paydaşlarımız,

Yılın üçüncü çeyreğinde küresel finans piyasalarındaki hareketlilik ve dünya ticaretinde öne çıkmaya başlayan korumacı politikalar, gelişen ülke ekonomilerini doğrudan etkilemiştir. Dünya genelinde yaşanan finansal dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinde de bir takım önlemler alınmasını gerektirmiştir. Bu dönemde ihracata dayalı ekonomik büyüme ve sanayide bilgi ve teknolojinin esas alındığı Yeni Ekonomi Programı’nın açıklanması piyasa etkinliğine olan güvenin artmasını sağlamıştır.

Bu süreçte, hızlı ve etkin karar alabilen yapısıyla ekonomi yönetiminin bütünleştirici adımları kadar, özel sektörün işbirliğine açık yaklaşımı da oldukça etkili olmuştur. Reel kesimin Enflasyonla Topyekûn Mücadele programına hızla verdiği olumlu yanıt, dalgalanmanın geçici olacağına inancın bir göstergesidir. Alınan tedbirlerin uygulanabilmesi ve programın nihai hedeflerine ulaşabilmesi noktasında, bankacılık sektörü de çalışmalarını sürdürmektedir.  Türkiye Bankalar Birliği’nin kredi vadelendirmesine ilişkin aldığı tavsiye niteliğindeki kararı ve bankacılık sektörünün kredilerin geri ödenmesi noktasında açtığı alan, sektörümüzün ekonominin en güçlü destekçisi olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Yeni Ekonomi Programı’nda belirlenen disiplin, değişim ve dengelenme hedeflerinde kısa sürede sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Değişimi esas alan yeni dönemde, reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanmasında verimlilik konusu büyük önem kazanmıştır. Güçlü Türkiye hedefi için belirlenen stratejiler doğrultusunda hem reel kesimin hem de finans kurumlarının yenilikçi adımları devam edecektir. Ülkemizin yeni başarı hikâyeleri yazmaya hazırlandığı bu dönemde, Bankamız da kaynak verimliliği ve finansal araç çeşitliliğine önem vererek, çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Halkbank olarak, bu yılın geride kalan bölümünde müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına hızlı ve doğru yanıt verebilmek için mesaimizin önemli bir kısmını sahada geçirmiş bulunmaktayız. Dış ticaret verilerinin orta vadeli ekonomi stratejimize katkı sağladığı, ihracattaki ivmemizin giderek yükseldiği bu dönemde de sahada olmaya devam edeceğiz.  

Değerli paydaşlarımız,

80 yıldır olduğu gibi, reel sektörün en güçlü destekleyicisi olduğumuz bu dönemde de ürün ve hizmet kalitemizden ödün vermeden çağdaş bankacılık anlayışımızla ülkemize değer katmayı sürdürmekteyiz. Nakdi ve gayri nakdi kredilerimizin dâhil olduğu toplam kredilerimiz bu dönemde, 2017 yılsonuna göre yüzde 34,4 artış sağlayarak 350,2 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bankamızın KOBİ kredilerini de içeren ticari kredileri bu dönemde yüzde 34,9 artış sağlayarak 217 milyar TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla bilanço büyüklüğümüz 2017 yılsonuna göre yüzde 26,8 artışla 387,3 milyar TL’ye ulaşırken, Bankamızın net kârı ise 2,2 milyar TL olmuştur.

Bankamızın 80. yılını kutlarken sahada olma, müşterilerimize ve ülkemize değer katma misyonumuza hizmet ederek yılın son çeyreğine başarılı bir giriş yapmış bulunuyoruz. Halkbank çatısı altında ülkemizi geleceğe taşıyacak çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımla,

Osman ARSLAN
Genel Müdür