halkbank kurumsal yönetim genel kurul

Genel Kurul

Genel Kurul

Genel Kurul İlan Metni
Vekaletname
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi
Kar Dağıtım Tablosu
Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

 

Gündem:

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

3. 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2021 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2022 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması,

9. 2021 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması,

10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

11. Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

12. Dilekler ve Kapanış.

Konsolide Finansal Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

Genel Kurul İlan Metni
Vekaletname
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi
Kar Dağıtım Tablosu
Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

 

Gündem:

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

3. 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2020 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2021 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması,

9. 2020 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması,

10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

11. Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

12. Dilekler ve Kapanış.

Konsolide Finansal Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

Genel Kurul İlan Metni
Vekaletname
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi
Kar Dağıtım Tablosu
Bilgilendirme Dokümanı
Ek AçıklamalarGündem:

1.    Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması

2.    Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi

3.    2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2019 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

4.    Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5.    Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi

6.    Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

7.    Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

8.    Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi ve onaylanması,

9.    Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2020 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması

10.    2019 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması

11.    Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

12.    Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi

13.    Dilekler ve Kapanış

Konsolide Finansal Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

Genel Kurul İlan Metni
Vekaleten Oy Kullanma Formu
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi
Kar Dağıtım Tablosu 
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

 
 
Gündem:

1.Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
 
2.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 
3.2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 
4.Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 
5.Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yapılan atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması,
 
6.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 
 
7.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
 
8.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
 
9.Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2019 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması, 
 
10.2018 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması, 
 
11.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 
12.Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 
13.Dilekler ve Kapanış.
 
Konsolide Finansal Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

Genel Kurul İlan Metni-13.08.2018
Genel Kurul İlan Metni-27.04.2018
Vekaleten Oy Kullanma Formu-13.08.2018
Vekaleten Oy Kullanma Formu-27.04.2018
Genel Kurul Toplantı Tutanağı-13.08.2018
Genel Kurul Toplantı Tutanağı-27.04.2018
Hazır Bulunanlar Listesi-13.08.2018
Hazır Bulunanlar Listesi-27.04.2018
Kar Dağıtım Tablosu-13.08.2018
Kar Dağıtım Tablosu-27.04.2018
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-13.08.2018
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-27.04.2018
Ek Açıklamalar-13.08.2018
Ek Açıklamalar-27.04.2018

 
Gündem 
 
1)Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
 
2)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet RaporuBağımsız Denetçi Raporu ve Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 
3)2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2017 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 
4)Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2017 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 
5)Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 
 
6)Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
 
7)Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
 
8)Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2018 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması, 
 
9)2017 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması, 
 
10)Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 
11)Dilekler ve Kapanış.
 
Konsolide Finansal Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

Genel Kurul İlan Metni
Vekaleten Oy Kullanma Formu
Genel Kurul Toplantı Tutanağı-04.05.2017
Genel Kurul Toplantı Tutanağı-08.06.2017
Hazır Bulunanlar Listesi-04.05.2017 
Hazır Bulunanlar Listesi-08.06.2017
Kar Dağıtım Tablosu
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 
Ek Açıklamalar 


Gündem  

1)Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu”, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

3)2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2016 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4)Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2016 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5)Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 

6)Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

7)Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8)Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2017 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması, 

9)2016 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması, 
 
10)Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 
11)Dilekler ve Kapanış.
 
Konsolide Finansal Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

Genel Kurul İlan Metni
Vekaleten Oy Kullanma Formu
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi
Kar Dağıtım Tablosu
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Ek Açıklamalar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
 
Gündem

Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
 
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu”, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 
2015 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2015 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 
Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2015 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 
Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yapılan atamanın Genel Kurul’un onayına sunulması,
 
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
 
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
 
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,         
                            
Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2016 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması,
 
2015 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması,
 
Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 
Dilekler ve Kapanış.

Konsolide Finansal Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

Genel Kurul İlan Metni
Vekaleten Oy Kullanma Formu
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Fiziki Hazır Bulunanlar Listesi
Genel Kurul Elektronik Hazır Bulunanlar Listesi
Kar Dağıtım Tablosu
Ek Açıklamalar
Genel Kurul Soruları
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

 
Gündem

1)Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu”, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,

3)2014 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2014 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4)Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2014 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5)Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

6)Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

7)Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8)Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ile ilgili olarak Banka Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesindeki değişikliğin kabul edilerek onaylanması,(SPK tarafından onaylanan nüsha)

9)Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2015 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması,

10)2014 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,

11)Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka Üst Düzey Yöneticilerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

12)Dilekler ve Kapanış
 
Konsolide Finansal Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

Genel Kurul İlan Metni

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Genel Kurul Fiziki Hazır Bulunanlar Listesi

Genel Kurul Elektronik Hazır Bulunanlar Listesi

Kar Dağıtım Tablosu

Ek Açıklamalar

Gündem

1)  Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2)  Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu”, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

3)  2013 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2013 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4) Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2013 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5) Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yapılan atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması,

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi, 

7) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

8) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9) Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının 2014 yılı denetim faaliyetlerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

10) Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,

11) 2013 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,

12) Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

13) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkra hükmü uyarınca; paylarını kendi adlarına kaydileştirmemiş olan hissedarların, 2014 yılsonuna kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde paylarını kendi adlarına kaydileştirmeleriyle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,

14) Dilekler ve Kapanış.  

Konsolide Finansal Tablolara ulaşmak için tıklayınız.

Genel Kurul İlan Metni
Vekaleten Oy Kullanma Formu
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Fiziki Hazirun Cetveli
Genel Kurul Elektronik Hazirun Cetveli
Kar Dağıtım Tablosu
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları
 
Gündem

1-) Açılış veGenel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulması,

2-) Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için Divan Kurulu’na yetki verilmesi,

3-) 2012 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun Genel Kurul’un bilgisine sunulması, 

4-) 2012 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2012 yılsonu Bilanço, Kar/Zarar ve Kar Dağıtım Tablosu’nun görüşülmesi ve onaylanması,

5-) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

6-) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.01.2013 tarih, 1/8 sayılı ve 22.01.2013 tarih, 3/56 sayılı kararları ile onaylanan 1 yıllık süre içerisinde yurt içinde ve/veya yurt dışında 3 Milyar TL’ye kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden ve 1 yıllık süre içerisinde farklı seferlerde, farklı vadelerde, farklı döviz cinslerinde, teminatlı veya teminatsız yurtdışındaki yatırımcılara satılmak üzere 2 Milyar USD’ye veya karşılığı yabancı para borçlanma aracı ihraçlarının onaylanması ve söz konusu nitelikler ve limitler dahilinde yapılacak olan borçlanma aracı ihraçlarında Yönetim Kurulu’nun görevlendirilmesi,

7-) Ana Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi ve değişikliklerin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun gördüğü şekliyle onaylanması,

8-) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

9-) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10-) Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu’nun Üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespit edilmesi,

11-) Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması,

12-) “T.Halk Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”nin görüşülmesi ve onaylanması, 

13-) Bankanın Gizlilik ve İnternet Sitesi Veri Güvenliği Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Menfaat Sahipleri Politikası,Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler Politikası, Tazminat Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,

14-)  6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkra hükmü uyarınca; hisselerini kendi adlarına kaydileştirmemiş olan hissedarların, 2014 yılsonuna kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hisselerini kendi adlarına kaydileştirmeleriyle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,

15-)  2012 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması, 2012 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,

16-) Dilekler ve Kapanış.

Genel Kurul İlan Metni
Vekaleten Oy Kullanma Formu
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Hazirun Cetveli
Kar Dağıtım Tablosu

Gündem

 
1-) Açılış veGenel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulması,

2-) Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için Divan Kurulu’na yetki verilmesi,
 
3-) 2011 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu’nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
 
4-) 2011 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2011 yılsonu BilançoKar/Zarar ve Kar Dağıtım Tablosu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 
5-) Yönetim Kurulu tarafından T.Ticaret Kanunu’nun 315 inci maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yapılan atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması,
 
6-) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
 
7-) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 
 
8-) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,  
 
9-) 6111 Sayılı Kanun’un 157 nci maddesiyle 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6 ncı maddesine eklenen 3 ve 4 no’lu fıkra hükümleri uyarınca; hisselerini kendi adlarına kaydileştirmemiş olan hissedarların, 2014 yılsonuna kadar Merkezi Kayıt Kuruluş nezdinde hisselerini kendi adlarına kaydileştirmeleriyle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,      

10-) 2011 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
 
11-) Dilekler ve Kapanış.