halkbank tezgahüstü türev işlemleri

Tezgahüstü Türev İşlemler

Tezgahüstü Türev İşlemler

Türev Ürünler

Forward
Swap
Opsiyon
Teminatlı Opsiyon 

İşlem Saatleri
Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde

10.00-15.30 saatleri arasında
Yarım mesai yapılan işgünlerinde
10.00-11.00 saatleri arasında müşteri talimatı kabul edilmektedir.

İşlem Kanalı
Şube

Açıklama:
Bankamızda dayanak varlığı döviz veya altın olan forward işlemler gerçekleştirilmektedir.

Forward işleme kısaca vadeli kur sabitlenmesi de denilmektedir. 
 
Forward işlemlerde;

 • Döviz kurunun/altın fiyatının ileri bir tarih için belirli bir tutarda/miktarda alım/satım işlemi olarak ve teslim şekliyle belirlenip sabitlenmesidir.
 • Vade tarihinde işlemin gerçekleştirilmesi zorunludur. 
 • Vadeli alacakları ile borçları farklı para biriminden, altından olan müşterilerimizin vade tarihindeki riskleri üstlenmemek adına borçları ile alacakları arasında ilişki kurarak nakit akışlarını forward işlemlerle desteklemeleri halinde tam korunma sağlamış olurlar. Bu işlemler dahilinde vadeli alacak ve borçlarını aynı para birimine dönüştürerek kur/fiyat hareketlerinden hiç etkilenmezler.
 • Bankamız müşterilerine doğrudan Bankamız taahhütleri dahilinde portföy aracılığı hizmeti vermekte, işlemlere herhangi bir ücüncü taraf dahil olmamaktadır.
 • İkincil piyasa bulunmamaktadır.
 • Vadeli kur/altın fiyatı sabitlendiğinde vade tarihindekiki döviz kuru/altın fiyatı ne olursa olsun, işlem bağlanan döviz kuru/altın fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 
 • Bankamız nezdinde müşterilerimize türev işlem kredisi tahsis edilerek işlem gerçekleştirilmektedir.
 • Vade öncesinde teminat açığı oluşması durumunda Bankamızca Müşterilerimize teminat tamamlama çağrısı yapılarak, teminat açığının tamamlanması talep edilmektedir.

Spekülatif olarak forward işlem gerçekleştirmek isteyen müşterilerimiz, beklentilerinin tersi çıkması durumunda anaparalarından kaybetme riskine de sahiptirler.

Bankamız korunma amaçlı işlemleri spekülatif işlemlere göre daha yüksek kaldıraç oranı ile teminatlandırabilmektedir.

Vade sonunda yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilerimiz doğrudan temerrüde düşer. Bu nedenle, müşterilerimizin vade tarihinde forward işlemlerini fiilen gerçekleştirmeleri gerekir.  

İşlem Saatleri
Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde
10.00-11.00 saatleri arasında müşteri talimatı kabul edilmektedir.

İşlem Kanalı
Şube

Açıklama:
Bankamızda dayanak varlığı döviz veya altın olan swap işlemler gerçekleştirilmektedir. Para ve faiz swapı işlem çeşitlerinde portföy aracılığı faaliyeti kapsamında işlemler gerçekleştirilmektedir.

Swap; İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri sözleşmeleridir.
 
Swap işlemleri;

 • Türev işlem kredisi dahilinde gerçekleştirilir.
 • Vade tarihinde işlemlerin gerçekleştirilme zorunluluğu vardır.
 • İşlemlere herhangi bir üçüncü taraf dahil olmamaktadır.
 • ikincil piyasa bulunmamaktadır.
 • vade öncesinde teminat açığı oluşması durumunda Bankamızca Müşterilerimize teminat tamamlama çağrısı yapılarak, teminat açığının tamamlanması talep edilmektedir.
 • Spekülatif olarak swap işlemi gerçekleştirmek isteyen müşterilerimiz, beklentilerinin tersi çıkması durumunda anaparalarından kaybetme riskine de sahiptirler.
 • Vade sonunda yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilerimiz doğrudan temerrüde düşer.

Bu nedenle, müşterilerimizin vade tarihinde swap işlemlerini fiilen gerçekleştirmeleri gerekir. 

İşlem Saatleri
Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde
10.00-11.00 saatleri arasında müşteri talimatı kabul edilmektedir.

İşlem Kanalı
Şube

Açıklama:

 • Opsiyon sözleşmesi  opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar , önceden belirlenen fiyat ,miktar ve nitelikteki malı, kıymeti veya finansal varlığı alma veya satma hakkı veren, satan tarafa ise alıcının bu sözleşmeden doğan hakkını kullanması durumunda sözleşmeye dayanak teşkil eden malı, kıymeti veya finansal varlığı almaya veya satmaya yükümlü kılan sözleşmelerdir. 
 • Opsiyonu alan yatırımcı belirli bir prim karşılığında opsiyonu kullanma hakkına sahiptir. Opsiyonu satan yatırımcı ise , alıcının talebi halinde opsiyon gerekliliklerini sağlamakla yükümlüdür.
 • Opsiyon işlemlerinde müşterinin opsiyon alıcısı olup , primin müşteri tarafından peşin ödendiği durumlar hariç işlemler için müşteriye öncelikle türev işlem kredisi tahsil edilmesi gerekmektedir. 
 • İşlemlere herhangi bir üçüncü taraf dahil olmamaktadır.
 • İkincil piyasa bulunmamaktadır.
 • Vade öncesinde teminat açığı oluşması durumunda Bankamızca Müşterilerimize teminat tamamlama çağrısı yapılarak, teminat açığının tamamlanması talep edilmektedir.
 • Spekülatif olarak opsiyon işlemi gerçekleştirmek isteyen müşterilerimiz, beklentilerinin tersi çıkması durumunda anaparalarından kaybetme riskine de sahiptirler.
 • Vade sonunda opsiyon işleminde yükümlü konumunda olan müşteri ise ve yükümlülüğünü yerine getirmezse doğrudan temerrüde düşer. Bu nedenle, müşterilerimizin vade tarihinde opsiyon işleminde yükümlü oldukları işlemlerini fiilen gerçekleştirmeleri gerekir.

İşlem Saatleri
Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde
10.00-15.30 saatleri arasında
Yarım mesai yapılan işgünlerinde
10.00-11.00 saatleri arasında müşteri talimatı kabul edilmektedir.

İşlem Kanalı
Şube

Açıklama:
Teminatlı opsiyon işlemi, vadeli mevduat ile opsiyon işleminin birleştirilerek yapılandırılmasından türetilen bir türev işlemdir.
 
Vadeli mevduatına döviz kuru riskine girerek ilaveten bir de opsiyon prim kazancı elde etmek isteyen müşterilerimiz için dizayn edilmiş bir üründür. DCD, R-DCD olarak da bilinmektedir.

 • Spekülatif olarak işlem gerçekleştirilen bir üründür. Bankamız teminatlı opsiyon işlemlerini portföy aracılığı faaliyeti kapsamında gerçekleştirilmektedir.
 • İşlemlere herhangi bir üçüncü taraf dahil olmamaktadır.
 • ikincil piyasa bulunmamaktadır.
 • Bankamız teminatlı opsiyon işlemlerinde var olan opsiyon işlem risklerini müşteri işlemlerini kendi portföyüne dahil ederek tek tek ya da toplu şekilde tersi işlemlerle piyasada kapatabilmekte, dolayısıyla müşterilerimizin kayıplarının doğrudan Bankamız kazancı, Bankamız kayıplarının doğrudan müşterilerimizin kazancı olarak yorumlanması doğru değildir.