halkbank menkul kıymetler

Menkul Kıymetler

Menkul Kıymetler

 • Hazine Bonosu 
 • Devlet Tahvili 
 • Eurobond 
 • Kira Sertifikası 
 • Likidite Senedi 

İşlem Saatleri


Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde 10:00-15.30 saatleri arasında yarım mesai yapılan işgünlerinde 09:00-11.00 saatleri arasında müşteri talimatı kabul edilmektedir.

İnternet Şubesi, Diyalog ve Bank24'lerden 10:00 ve 15:30 saatleri arasında işlem gerçekleştirebilirsiniz.

İşlem Kanalları

 • İnternet Şubesi
 • Diyalog
 • Bank24
 • Şube

Açıklama:

 • Bankamızda TC Hazine ve Maliye Bakanlığınca yurt içi piyasalarda ihraç edilen hazine bonoları işlem görmektedir. 
 • Hazine Bonoları bir yıldan kısa vadeli ihraç edilen iskontolu işleyişe tabi kamu borçlanma aracıdır. 
 • İkincil piyasası bulunmaktadır. 
 • Vadesine kadar satılmadığı durumda alışta sabitlenen getiri üzerinden faiz kazancı elde edilir.
 • Hazine Bonoları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde müşterilerimiz ad ve hesabına kayden takip edilmektedir.
 • Bankamızdan Hazine Bonosu satın alan müşterilerimizden Bankamıza irad kaydedilmek üzere herhangi bir masraf ya da komisyon tahsilatı yapılmamakta, sadece yasal uygulamalardan kaynaklanan maliyetler müşterilerimizden tahsil edilmektedir. 
 • Hazine Bonosu işlemlerinizle ilgili olarak MKK tarafından tahsil edilen, Bankamız tarafından müşterilerimize yansıtılarak tahsil edilen güncel tarife listesine https://www.mkk.com.tr/ adresinden erişebilirsiniz

İşlem Saatleri


Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde 10:00-15.30 saatleri arasında yarım mesai yapılan işgünlerinde 09:00-11.00 saatleri arasında müşteri talimatı kabul edilmektedir.
İnternet Şubesi, Diyalog ve Bank24'lerden 10:00 ve 15:30 saatleri arasında işlem gerçekleştirebilirsiniz.

İşlem Kanalları

 • İnternet Şubesi
 • Diyalog
 • Bank24
 • Şube

Açıklama:

 • Bankamızda TC Hazine ve Maliye Bakanlığınca yurt içi piyasalarda ihraç edilen devlet tahvilleri işlem görmektedir. 
 • Devlet tahvilleri bir yıl veya daha uzun vadelerde kuponlu veya iskontolu işleyişe tabi olarak ihraç edilen kamu borçlanma aracıdır. Kuponlu işleyişe tabi çeşitlerinde TÜFE'li, değişken faizli, gelire endeksli çeşitleri de vardır. İkincil piyasası bulunmaktadır.Endeksli ve değişken türden olanları hariç, devlet tahvilinin vadesine kadar kıymeti alırken sabitlenen faiz oranı üzerinden getiri elde ederler.Devlet Tahvilleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde müşterilerimiz ad ve hesabına kayden takip edilmektedir.Bankamız, Devlet Tahvili işlemlerine ve/veya emanetlerinin saklamasına yönelik olarak Bankamıza gelir kaydedilmek üzere herhangi bir masraf ya da komisyon tahsilatı yapmamakta, sadece Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin maliyetlerini müşterilerimize yansıtmaktadır.Devlet Tahvili işlemlerinizde ile ilgili olarak MKK tarafından tahsil edilen, Bankamız tarafından müşterilerimize yansıtılarak tahsil edilen güncel tarife listesine https://www.mkk.com.tr/ adresinden erişebilirsiniz.

İşlem Saatleri


Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde 10.00-15.30 saatleri arasında yarım mesai yapılan işgünlerinde 10.00-11.00 saatleri arasında müşteri talimatı kabul edilmektedir.

İnternet Şubesi ve Diyalog'dan 10:00 ve 15:30 saatleri arasında işlem gerçekleştirebilirsiniz.

İşlem Kanalları

 • İnternet Şubesi
 • Diyalog
 • Şube

Açıklama:

 • Bankamızda TC Hazine ve Maliye Bakanlığınca yurt dışı piyasalarda yabancı para üzerine ihraç edilen 30 yıla kadar vadeli eurobondlar işlem görmektedir. 
 • Eurobondlar bir yıl veya daha uzun vadelerde kuponlu işleyişe tabi olarak ihraç edilen kamu borçlanma aracıdır. 
 • İkincil piyasası bulunmaktadır. 
 • Eurobond satın alan müşterilerimiz eurobondun vadesine kadar kıymeti alırken sabitlenen faiz oranı üzerinden getiri elde ederler.
 • Bankamızdan eurobond satın alan müşterilerin emanetleri İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin alt hesabı olarak açılıp işletilen merkezi Brüksel/Belçika'da bulunan Euroclear isimli merkezi saklama bankası nezdinde bulunan bankamız hesabında saklanmaktadır. Eurobondların yurt içinde saklaması yapılamamaktadır. 
 • Bankamız tarafından, eurobond  işlemleri ve/veya emanetlerinin saklamasına yönelik olarak Bankamıza gelir kaydedilmek üzere herhangi bir masraf ya da komisyon tahsilatı yapmamakta, sadece Euroclear merkezi saklama kuruluşunun aldığı ve Takasbank tarafından bankamıza yansıtılan hizmet alım maliyetleri müşterilerimizden tahsil edilmektedir.

İşlem Saatleri

Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde
10.00-15.30 saatleri arasında
Yarım mesai yapılan işgünlerinde
10:00-11.00 saatleri arasında
müşteri talimatı kabul edilmektedir. 

İnternet Şubesi, Diyalog ve Bank24'lerden 10:00 ve 15:30 saatleri arasında işlem gerçekleştirebilirsiniz. 

İşlem Kanalları

 • İnternet Şubesi
 • Diyalog
 • Şube

Açıklama:

 • Kira sertifikaları uluslararası piyasalarda “sukuk” adıyla tanınmaktadır.
 • Bu araçları faizsiz tahvil olarak tanımlamak mümkündür. Bankamızda TC Hazine ve Maliye Bakanlığınca yurt içi/dışı piyasalarda TL/YP para birimleri üzerinden ihraç edilebilmektedir.
 • İkincil piyasası bulunmaktadır.
 • Kira sertifikası satın alan müşterilerimiz kira sertifikasının vadesine kadar kıymeti alırken sabitlenen faiz oranı üzerinden getiri elde ederler.
 • Kira sertifikaları bir varlığı dayanak alarak ihraç edilir.

İşlem Saatleri


Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde

10.00-15.30 saatleri arasında
Yarım mesai yapılan işgünlerinde
10:00-11.00 saatleri arasında
müşteri talimatı kabul edilmektedir. 

İnternet Şubesi, Diyalog ve Bank24'lerden 7/24 işlem gerçekleştirebilirsiniz. 

İşlem Kanalları

 • İnternet Şubesi
 • Diyalog
 • Bank24
 • Şube

Açıklama:

 • Bankamızda TCMB tarafından yurt içi piyasalarda ihraç edilen likidite senetleri işlem görmektedir. 
 • Likidite senetleri 90 güne kadar vadeli iskontolu işleyişe sahip borçlanma aracıdır.İkincil piyasası bulunmaktadır.
 • Likidite senedi alan müşteri likidite senedinin vadesine kadar kıymeti alırken sabitlenen faiz oranı üzerinden getiri elde ederler.
 • Likidite senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde müşterilerimiz ad ve hesabına kayden takip edilmektedir.
 • Bankamız, Likidite senedi işlemlerine ve/veya emanetlerinin saklamasına yönelik olarak Bankamıza gelir kaydedilmek üzere herhangi bir masraf ya da komisyon tahsilatı yapmamakta, sadece Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin maliyetlerini müşterilerimize yansıtmaktadır. 
 • Likidite senetleri ile ilgili olarak MKK tarafından tahsil edilen, Bankamız tarafından müşterilerimize yansıtılarak tahsil edilen güncel tarife listesine buradan ulaşabilirisniz.

Banka/Şirket Bonosu 
Banka/Şirket Eurobondu 
Banka/ Şirket Kira Sertifikası  

İşlem Saatleri


Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde

10.00-15.30 saatleri arasında
Yarım mesai yapılan işgünlerinde
10:00-11.00 saatleri arasında
müşteri talimatı kabul edilmektedir. 

İnternet Şubesi, Dialog ve Bank24'lerden 7/24 işlem gerçekleştirebilirsiniz. 

İşlem Kanalları

 • İnternet Şubesi
 • Dialog
 • Bank 24
 • Şube

Açıklama:

 • Özel sektör borçlanma araçları, özel sektör firmalarının, banka veya finansal kuruluşların halka arz ederek ya da halka arz etmeksizin ihraç ettikleri borçlanma araçlarına denilmektedir. Halka arz edilenlerden uygun görülenler, Bankamız nezdinde açılan yatırım hesapları üzerinden Müşterilerimizce alınıp satılabilmektedir. 
 • Bankamız veya Bankamız iştirakleri tarafından ihraç/halka arz edilen bono/tahvil/finansman bonoları da bu kapsamdadır. 
 • Özel sektör borçlanma aracına yatırım yapan Müşterilerimiz satın aldıkları özel sektör firmalarına doğrudan kaynak sağlamış, borç vermiş olurlar. 
 • Özel sektör borçlanma araçlarının ikincil piyasası bulunmaktadır. 
 • Bankamız nezdinde alım satımı gerçekleştirilen özel sektör borçlanma araçlarına yönelik Bankamız nezdindeki yatırım hesabı üzerinden sınırlı saklama hizmeti de sunulmaktadır.
 • Özel sektör borçlanma aracı alan müşterilerimiz vade tarihine kadar beklemeleri durumunda kıymeti alırken kendilerine verilen faiz oranı üzerinden sabit getiri elde ederler. 
 • Özel sektör borçlanma araçları İskontolu ya da kuponlu ihraç edilebilmektedir. 
 • Özel sektör borçlanma araçları ekseri kamu borçlanma araçlarına ek getiri eklenerek ihraç edilirler. 
 • Özel sektör borçlanma araçlarında ihraççı şirketin riski alınmış olunur.  

İşlem Saatleri


Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde 

10.00-15.30 saatleri arasında
Yarım mesai yapılan işgünlerinde
10:00-11.00 saatleri arasında
müşteri talimatı kabul edilmektedir. 

İnternet Şubesi, Diyalog ve Bank24'lerden 7/24 işlem gerçekleştirebilirsiniz.

İşlem Kanalları

 • İnternet Şubesi
 • Diyalog
 • Şube

Açıklama:

 • Yurt dışı piyasalardan kaynak temini amacıyla özel sektör firmalarının, banka veya finansal kuruluşların yurt dışında ihraç ettikleri tahvillere eurobond denilmektedir. 
 • Bankamız veya Bankamız iştirakleri tarafından yurt dışı piyasalarda ihraç edilen eurobondlar da bu kapsamdadır.
 • Özel sektör eurobonduna yatırım yapan Müşterilerimiz satın aldıkları eurobondu ihraç eden özel sektör firmalarına doğrudan kaynak sağlamış, borç vermiş olurlar.
 • Özel sektör eurobondlarının ikincil piyasası bulunmaktadır. 
 • Bankamız veya iştiraklerimizin ihraç ettiği eurobondlar ile yurt içi ihraççılar tarafından ihracı gerçekleştirilen eurobondların uygun görülenlerine Bankamız tarafından sınırlı saklama hizmeti sunulmaktadır.
 • Özel sektör eurobondu alan müşterilerimiz vade tarihine kadar beklemeleri durumunda kıymeti alırken kendilerine verilen faiz oranı üzerinden sabit getiri elde ederler.
 • Özel sektör eurobondları kuponlu olarak ve ekseri yabancı para cinsinden ihraç edilmektedir.
 • Özel sektör eurobondlarında ihraççı şirketin riski alınmış olunur.  

İşlem Saatleri


Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde 

10.00-15.30 saatleri arasında
Yarım mesai yapılan işgünlerinde
10:00-11.00 saatleri arasında
müşteri talimatı kabul edilmektedir. 

İnternet Şubesi, Diyalog ve Bank24'lerden 7/24 işlem gerçekleştirebilirsiniz. 

İşlem Kanalları

 • İnternet Şubesi
 • Diyalog
 • Şube

Açıklama:

 • Kira sertifikaları uluslararası piyasalarda “sukuk” adıyla tanınmaktadır. Bu araçları faizsiz tahvil olarak tanımlamak da mümkündür.
 • Bankamızda yurt içi/dışı piyasalarda TL/YP para birimleri üzerinden ihraç edilen kira sertifikalarından uygun görülenleri işlem görmektedir. 
 • İkincil piyasası bulunmaktadır. 
 • Bankamızdan kira sertifikası satın alan müşterilerimiz kira sertifikalarının vadesine kadar kıymeti alırken sabitlenen oran üzerinden getiri elde ederler. 
 • Kira sertifikaları bir varlığı dayanak alarak ihraç edilir. 
 • Bu yöntemde, kira sertifikasını çıkaran kuruluş (kaynak kuruluş olarak adlandırılır) bir kısım varlığını veya haklarını bu amaç için özel olarak kurulan bir varlık kiralama şirketine devreder. Varlık kiralama şirketi devraldığı varlıkları veya hakları dayanak alan kira sertifikalarını ihraç ederek yatırımcılara satar. Kaynak kuruluştan gelen gelirler sertifikaların dönemsel ödemelerinin yapılmasını sağlar. Vade sonunda ise kaynak kuruluşa geri devredilen söz konusu varlık veya haklardan elde edilen gelir, kira sertifikası sahiplerine anapara ödemesi olarak payları oranında dağıtılır.