halkbank yatırım fonları

Yatırım Fonları

Yatırım Fonları

İşlem Kanalları

 • İnternet Şubesi
 • Diyalog
 • Şube


Açıklama:

 • Bankamız, iştiraki olan Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonları için bu kuruluşla akdettiği aktif dağıtım anlaşması çerçevesinde bu kuruluşun kurucusu olduğu yatırım fonlarının Banka müşterilerine alım satımına aktif olarak aracılık hizmeti vermektedir.
 • Fon24 ve fonlu mevduat ürünleri, aktif dağıtım anlaşması kapsamına giren Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu  ile ilişkilendirilerek oluşturulan bir ürünümüzdür.
 • Parafon aktif dağıtım anlaşması yapılan Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarında düzenli olarak kredi kartı ile alım imkanı sağlayan bir üründür.

Aktif dağıtım anlaşması yapılan yatırım fonlarını görmek için tıklayınız.

Yatırım fonlu mevduat ürünüdür.

İşlem Saatleri:

TEFAŞ işlem saatleri ulaşmak için tıklayınız.

İşlem Kanalları

 • İnternet Şubesi
 • Diyalog
 • Şube

Açıklama:
        
TEFAS-Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunun kısaltılmış adıdır. Yasal mevzuat uyarınca özel fonlar ile para piyasası fonlarının dışında kalan yatırım fonlarının TEFAS üzerinden tüm yatırım kuruluşlarınca müşteri alım satım işlemine açılması bir zorunluluktur. TEFAS sistemi İstanbul Takas ve Saklama Bankasınca geliştirilen bir işlem platformudur.

TEFAS fonlarını görmek için tıklayınız.

Yatırım fonlu mevduat ürünüdür.

İşlem Saatleri:

Vadesiz hesaptan fon alışı:  05:05 ve 13:05 saatlerinde günde 2 defa   
Vadesiz hesap para çıkışı: Sürekli

İşlem Kanalları:

 • İnternet Şubesi
 • Diyalog
 • Bank24
 • Şube

Açıklama:

 • Müşterilerimizin vadesiz mevduat hesabında kalan atıl bakiyelerin belirlenen alt limitin üzerinde vadesiz mevduat hesabı ile ilişkilendirilerek açılan yatırım hesabı üzerinden Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım fonunda yatırıma dönüştürüldüğü ürünümüzdür.            
 • Müşterilerimiz Bankamıza Bankacılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesinde yer alan özel talimatı işaretleyerek, şubelerimize bu konuda talimat vererek, İnternet şubesinden doğrudan kendileri tanımlama yaparak ya da 4440400 Halkbank Diyalog üzerinden Fon24 tanımlaması yaptırabilirler.

Fon24 için tıklayınız.